Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 20922
20651. DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ PATVIRTINIMO
20652. Dėl viešųjų pirkimų komisijų sudarymo
20653. Dėl komisijos sudarymo
20654. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS
20655. Dėl Šiaulių miesto valdybos 1999 10 18 sprendimo Nr.404 dalinio pakeitimo
20656. DĖL ŽALOS ATLYGINIMO DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE AR SUSIRGIMŲ PROFESINE LIGA MOKĖJIMO
20657. DĖL PASLAUGOS ĮKAINIŲ
20658. Dėl UAB "Profilaktinė dezinfekcija" metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo tvirtinimo
20659. Dėl UAB "Profilaktinė dezinfekcija" metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo tvirtinimo (PRIEDAS)
20660. Dėl UAB "Bendrabutis" metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo tvirtinimo (1 PRIEDAS)
20661. Dėl UAB "Bendrabutis" metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo tvirtinimo (2 PRIEDAS)
20662. Dėl UAB "Bendrabutis" metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo tvirtinimo
20663. Dėl UAB Šiaulių turgaus metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo tvirtinimo
20664. Dėl UAB Šiaulių turgaus metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo tvirtinimo (2 PRIEDAS)
20665. Dėl UAB Šiaulių turgaus metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo tvirtinimo (1 PRIEDAS)
20666. Dėl UAB "Žiburio" knygyno metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo tvirtinimo (1 PRIEDAS)
20667. Dėl UAB "Žiburio" knygyno metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo tvirtinimo (2 PRIEDAS)
20668. Dėl UAB "Žiburio" knygyno metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo tvirtinimo
20669. DĖL UAB ŠIAULIŲ PIRTIES METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR PELNO PASKIRSTYMO TVIRTINIMO
20670. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO VALDYBOS 1997 06 16 SPRENDIMO NR. 289 DALINIO PAKEITIMO
20671. Dėl licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo panaikinimo
20672. Dėl supaprastinta tvarka parengtų detaliųjų planų patvirtinimo
20673. DĖL PRIVATIZUOJAMIEMS OBJEKTAMS PRISKIRTŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ DUOMENŲ PATVIRTINIMO
20674. SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2001 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. 460 "DĖL SAVIVALDYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
20675. DĖL DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO ARBA PAKEITIMO KITU TVARKOS 3.2 PUNKTO PANAIKINIMO
20676. DĖL 2001 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO BIUDŽETO PASKIRSTYMO KETVIRČIAIS
20677. Dėl Šiaulių miesto kietųjų buitinių atliekų sąvartyno Kairiuose eksploatavimo pajamų išlaidų sąmatos patvirtinimo
20678. Šiaulių miesto kietųjų buitinių atliekų sąvartyno Kairiuose eksploatavimo pajamų išlaidų sąmata (PRIEDAS)
20679. Dėl UAB Šiaulių pirties vadovo mėnesinio atlyginimo
20680. Dėl Šiaulių miesto valdybos 1995 12 22 sprendimo Nr.355 pripažinimo netekusiu galios
20681. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS
20682. Dėl lėšų kompensavimo tvarkos
20683. DĖL PATALPŲ SKYRIMO GYVENTOJŲ IR BŪSTŲ VISUOTINIO SURAŠYMO SKYRIAMS
20684. DĖL BUTŲ EILIŲ IR PILIEČIŲ, KURIEMS VALSTYBĖS PARAMA NUMATOMA SUEIKTI PER ARTIMIAUSIUS DVEJUS ŪKINIUS METUS, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO
20685. Dėl patalpų pardavimo nekonkurso tvarka
20686. Dėl supaprastinta tvarka parengtų detaliųjų planų patvirtinimo
20687. Dėl valstybinės žemės sklypų nuomos
20688. Dėl priemonių Valstybinės mokesčių inspekcijos patikrinimo metu nustatytiems trūkumams pašalinti
20689. Dėl UAB "Busturas" nuostolių
20690. DĖL KURO PIRKIMO UAB "BUSTURAS"
20691. DĖL 2OOO METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO ĮVYKDYMO
20692. DĖL 2000 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO BIUDŽETO ĮVYKDYMO
20693. DĖL VALDYBOS REZERVO NUOSTATŲ
20694. DĖL 2000 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO NEBIUDŽETINIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO
20695. DĖL SUTEIKTOS PASKOLOS
20696. DĖL DARBO UŽMOKESČIO
20697. DĖL PANAUDOS SUTARČIŲ SUDARYMO, PRATĘSIMO IR PLOTŲ PATIKSLINIMO
20698. DĖL PATALPŲ PERDAVIMO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRUI
20699. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS
20700. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO TARYBOS 1998 11 05 SPRENDIMO NR.198 PAKEITIMO

PirmasAnkstesnysis...411412413414415416417...KitasPaskutinis