Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Padalinys: TARYBA
Dokumento rūšis: SPRENDIMAS
Rasta dokumentų: 8375
1. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 4 D. SPRENDIMO NR. T- 2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
3. DĖL STRATEGINIO PLANAVIMO ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
4. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LAPKRIČIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-396 „DĖL INVESTUOTOJŲ ATRANKOS, VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS NE AUKCIONO BŪDU ŠIAULIŲ PRAMONINIAME PARKE IR ĮMONIŲ, INVESTAVUSIŲ ŠIAULIŲ PRAMONINIAME PARKE, ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO IR NUOMOS UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ MOKESČIŲ“ PAKEITIMO
5. DĖL PRITARIMO ABIPUSIU ŠALIŲ SUSITARIMU NUTRAUKTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KONTIVIS“ 2020 M. RUGSĖJO 16 D. INVESTICIJŲ ŠIAULIŲ PRAMONINIO PARKO VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPE SUTARTĮ NR. SŽ-1121 IR 2020 M. RUGSĖJO 16 D. VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO NUOMOS ŠIAULIŲ PRAMONINIAME PARKE SUTARTĮ NR. SŽ-1122
6. DĖL PRITARIMO PAKEISTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „LTINTUS“ 2020 M. RUGSĖJO 21 D. INVESTICIJŲ SUTARTĮ NR. SŽ-1132
7. DĖL PRITARIMO PAKEISTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „NORD ROBOTICS“ 2020 M. VASARIO 10 D. INVESTICIJŲ ŠIAULIŲ PRAMONINIO PARKO VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPE SUTARTĮ NR. SŽ-106
8. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 4 D. SPRENDIMO NR. T-280 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO EKONOMINĖS PLĖTROS IR INVESTICIJŲ PRITRAUKIMO STRATEGIJOS PATVIRTINIMO IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO“ PAKEITIMO
9. DĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS DRAUDIMO NUSTATYMO
10. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 2 D. SPRENDIMO NR. T-137 „DĖL SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
11. DĖL KRITERIJŲ, PAGAL KURIUOS NUSTATOMA, KADA ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKA NEMOKAMA ARBA MOKAMA DALIMIS, IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS MOKĖJIMO IR ATLEIDIMO NUO JOS MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
12. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-244 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
13. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-443 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO LAIKINOSIOS PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO ĮRANGOS (LAIKINŲJŲ KIOSKŲ IR PAVILJONŲ) VIETŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
14. DĖL ŽEMĖS SKLYPO AIDO G. 14C, ŠIAULIUOSE, REIKALINGO DAINŲ TAKO VIENTISUMUI UŽTIKRINTI, KARTU SU ESAMAIS PASTATAIS – KIOSKAIS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS
15. DĖL ŽEMĖS SKLYPO LYROS G. 13, ŠIAULIUOSE DALIES, REIKALINGOS DAINŲ TAKO VIENTISUMUI UŽTIKRINTI, KARTU SU JOJE ESANČIŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ DALIMIS, PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS
16. DĖL PROJEKTO „GYVENU LT“ BENDROJO FINANSAVIMO
17. DĖL SUTIKIMO PRATĘSTI GYVENIMO KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ NAMUOSE „ALKA“ LAIKOTARPĮ
18. DĖL SUTIKIMO PRATĘSTI GYVENIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE LAIKOTARPĮ
19. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BIRŽELIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-233 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 7 D. SPRENDIMO NR. T-331 ,,DĖL ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ RĖMIMO SKATINIMO“ GALIOJIMO DALINIO SUSTABDYMO“ PAKEITIMO
20. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-284 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTININKŲ UGDYMO CENTRŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
21. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-32 „DĖL KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2021–2022 MOKSLO METAIS NUSTATYMO“ PAKEITIMO
22. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 7 D. SPRENDIMO NR. T-328 ,,DĖL INŽINERIJOS IR INFORMATIKOS MOKSLŲ KRYPTIES STUDIJŲ ŠIAULIŲ MIESTE PARAMOS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
23. DĖL ŠAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-363 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO
24. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LAPKRIČIO 8 D. SPRENDIMO NR. T- 385 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
25. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ APSKAITOS CENTRO STEIGIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
26. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ATASKAITOS RENGIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
27. DĖL MATERIALAUS ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
28. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARDINO G. 8, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO SKELBIMO
29. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ 1-AJAI MUZIKOS MOKYKLAI IR ŠIAULIŲ DAINAVIMO MOKYKLAI „DAGILĖLIS“
30. DĖL TURTO PERĖMIMO IŠ ŠIAULIŲ SANATORINIO LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠELĖ“ IR PERDAVIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI „ŽIBURĖLIS“
31. DĖL TURTO PERĖMIMO IŠ ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“ IR PERDAVIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI „ĄŽUOLIUKAS“
32. DĖL TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI FUTBOLO AKADEMIJAI „ŠIAULIAI“ PANAUDOS SUTARTIMI
33. DĖL ŽEMĖS SKLYPO PAVASARIO G. 34, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO MOTOKLUBUI „ŠAULIAI“ PANAUDOS SUTARTIMI
34. DĖL SIŪLYMO PERIMTI IŠ VALSTYBĖS NEGYVENAMĄJĄ PATALPĄ TRAKŲ G. 39, ŠIAULIUOSE
35. DĖL KARTINGŲ TRASOS IR GARAŽO BAČIŪNŲ G. 27A, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO
36. DĖL NEGYVENAMOJO PASTATO ŽEMAITĖS G. 71, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO PANAUDOS SUTARTIMI
37. DĖL PASTATO K. JANKAUSKO G. 21, ŠIAULIUOSE, PERĖMIMO IŠ VALSTYBĖS ĮMONĖS TURTO BANKO
38. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. GEGUŽĖS 6 D. SPRENDIMO NR. T-196 „DĖL PASTATO TIESOS G. 3, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI“ PAKEITIMO
39. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-6 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
40. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
41. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-53 „DĖL DRAUDIMO RŪKYTI ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSE VIETOSE“ PAKEITIMO
42. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T-122 „DĖL DRAUDIMO RŪKYTI ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE “ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
43. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ „SAULĖTEKIO“ GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO ATNAUJINIMAS“
44. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 5 D. SPRENDIMO NR. T-425 „DĖL ASMENŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS NAMUS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
45. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
46. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „BUSTURAS“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
47. DĖL PRITARIMO AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
48. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
49. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PABALIŲ TURGAUS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
50. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „SAULĖS DOMINIJA“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis