Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Padalinys: TARYBA
Dokumento rūšis: SPRENDIMAS
Rasta dokumentų: 8153
1. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-83 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO
2. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
3. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 4 D. SPRENDIMO NR. T- 2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
4. DĖL SKOLŲ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS IR JŲ NURAŠYMO
5. DĖL TARYBOS NARIŲ DELEGAVIMO Į SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VALDYBŲ NEPRIKLAUSOMŲ NARIŲ ATRANKOS KOMISIJĄ
6. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-280 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ PRAMOGINIAIS ĮRENGINIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
7. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 4 D. SPRENDIMO NR. T-284 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
8. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021–2026 M. APLINKOS MONITORINGO PROGRAMOS PATVIRTINIMO
9. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T-289 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
10. DĖL GYTARIŲ GYVENAMOJO RAJONO II EILĖS PROJEKTO PANAIKINIMO
11. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SPALIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-335 „DĖL KARINĖS TERITORIJOS PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTE“ PAKEITIMO
12. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 4 D. SPRENDIMO NR. T-299 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
13. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ 2020 METŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
14. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-459 „DĖL VAIKŲ REGISTRAVIMO IR PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, VYKDANČIAS IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
15. DĖL ŠIAULIŲ SPORTO GIMNAZIJOS KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS 2021–2022 MOKSLO METAIS NUSTATYMO
16. DĖL MOKINIŲ (VAIKŲ) PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLAS, VYKDANČIAS NEFORMALIOJO MOKINIŲ (VAIKŲ) ŠVIETIMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
17. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-13 „DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO ŠIAULIŲ MIESTE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
18. DĖL LEIDIMO ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRUI PIRKTI AUTOMOBILĮ
19. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. RUGSĖJO 3 D. SPRENDIMO NR. T-338 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO REPREZENTACINIO RENGINIO STATUSO SUTEIKIMO IR JO DALINIO FINANSAVIMO IŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
20. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ PAVASARIO G. 34, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO MOTOKLUBUI „ŠAULIAI“ PANAUDOS SUTARTIMI
21. DĖL PASTATO PAKRUOJO G. 41, ŠIAULIUOSE, PERĖMIMO IŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
22. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI
23. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BIRŽELIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-225 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
24. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LAPKRIČIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-408 „DĖL MAKSIMALIŲ TRUMPALAIKĖS AR ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO GYVENTOJAMS DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
25. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 3 D. SPRENDIMO NR. T-154 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PERKAMOS (PARDUODAMOS) AR FINANSUOJAMOS SOCIALINĖS GLOBOS, SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS IR BENDRŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR SĄRAŠO NUSTATYMO“ PAKEITIMO
26. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO
27. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-45 „DĖL PAGALBOS PINIGŲ MOKĖJIMO UŽ TĖVŲ GLOBOS NETEKUSIŲ VAIKŲ PRIEŽIŪRĄ IR GLOBĄ (RŪPYBĄ) ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
28. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 5 D. SPRENDIMO NR. T-362 „DĖL GLOBOS CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
29. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
30. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERĖS INGOS ŠIMKŪNAITĖS KASMETINIO TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO MOTYVUOTO SIŪLYMO ĮGYVENDINIMO
31. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖS APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
32. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
33. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ ,,ALKA“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
34. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
35. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ DAILĖS GALERIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
36. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRO „LAIPTŲ GALERIJA“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
37. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
38. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
39. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
40. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO KONCERTINĖS ĮSTAIGOS „SAULĖ“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
41. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ SPORTO CENTRO ,,ATŽALYNAS“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
42. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ PLAUKIMO CENTRO „DELFINAS“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
43. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ TENISO AKADEMIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
44. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LENGVOSIOS ATLETIKOS IR SVEIKATINGUMO CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
45. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ SPORTO CENTRO ,,DUBYSA“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
46. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ REGBIO IR ŽOLĖS RIEDULIO AKADEMIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
47. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
48. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2019 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO
49. DĖL PRITARIMO BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTAMS
50. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“ PER ATASKAITINĮ 2020 METŲ LAIKOTARPĮ FAKTIŠKAI ĮVYKDYTŲ PAPILDOMŲ INVESTICIJŲ SĄRAŠO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“ 2021 METŲ INVESTICIJŲ PLANO SUDERINIMO

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis