Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Padalinys: TARYBA
Dokumento rūšis: SPRENDIMAS
Rasta dokumentų: 8072
1. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ORGANIZATORIAUS FUNKCIJŲ VYKDYMO PAVEDIMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI IR SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ORGANIZATORIAUS VEIKLOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
3. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
4. DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO
5. DĖL TURTO PERDAVIMO BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ „SPINDULIO“ UGDYMO CENTRUI PANAUDOS SUTARTIMI
6. DĖL MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE
7. DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
8. DĖL SUTIKIMO PERIMTI UŽ SKOLĄ IŠ VARŽYTYNIŲ NEPARDUOTĄ UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „EURELUS“ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ
9. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO ĮKEITIMO
10. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS IR NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIŲ LENGVATŲ JURIDINIAMS ASMENIMS, KURIŲ VEIKLĄ RIBOJO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS UŽSAKYTI VIEŠŲJŲ ERDVIŲ, GATVIŲ IR (AR) INŽINERINIŲ TINKLŲ RANGOS IR STATYBOS DARBAI, SUTEIKIMO
11. DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ROL LITHUANIA“ INVESTICIJŲ SUTARTĮ
12. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,KROVLITA“ 2013 M. GRUODŽIO 27 D. INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SŽ-1227 IR 2013 M. GRUODŽIO 27 D. VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO NUOMOS SUTARTIES NR. SŽ-1228 PAKEITIMO
13. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,LTINTUS“ 2020 M. RUGSĖJO 21 D. INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SŽ-1132 IR 2020 M. RUGSĖJO 21 D. VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO NUOMOS SUTARTIES NR. SŽ-1133 PAKEITIMO
14. DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VONIN LITHUANIA“ INVESTICIJŲ SUTARTĮ
15. DĖL 2020 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO, ŽEMĖS IR (AR) VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ SUMAŽINIMO ASMENIMS, KURIŲ VEIKLA NUKENTĖJO DĖL KARANTINO REŽIMO LIETUVOJE METU TAIKYTŲ APRIBOJIMŲ
16. DĖL PRITARIMO PAKEISTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,AVIATIC MRO“ 2018 M. GEGUŽĖS 7 D. INVESTICIJŲ SUTARTĮ NR. SŽ-515
17. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. KOVO 5 D. SPRENDIMO NR. T-60 „DĖL KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO VIETINIAIS (MIESTO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IR OPERATORIAUS VEIKLOS SUTARČIŲ PATVIRTINIMO, ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO IR SPRENDIMO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ PAKEITIMO
18. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-381 „DĖL LAIDOJIMO ŠIAULIŲ MIESTO KAPINĖSE, KAPINIŲ TVARKYMO IR LANKYMO APRAŠO“ PAKEITIMO
19. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO PLANO SUDEDAMOSIOS DALIES TRANSPORTO ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ MIESTE SPECIALIOJO PLANO KOREGAVIMO (DAINŲ TAKE) PATVIRTINIMO
20. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO PLANO SUDEDAMOSIOS DALIES TRANSPORTO ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ MIESTE SPECIALIOJO PLANO KOREGAVIMO (PRIE LYROS GATVĖS) PATVIRTINIMO
21. DĖL TECHNINĖS KLAIDOS IŠTAISYMO ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO PLANO KOREGAVIMO DOKUMENTE
22. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
23. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS RĖMIMO PROGRAMOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO IR KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO
24. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. T-273 „DĖL NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJOS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
25. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-483 „DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „RŪŠIUOJAMUOJU BŪDU SURINKTŲ MAISTO / VIRTUVĖS ATLIEKŲ APDOROJIMO INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS ŠIAULIŲ REGIONE“ PAKEITIMO
26. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI INVESTICIJŲ PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ (DAINŲ G. 11, ŠIAULIAI) PASTATO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“
27. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI INVESTICIJŲ PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ SPORTO GIMNAZIJOS (VILNIAUS G. 297, ŠIAULIAI) MOKYKLOS PASTATO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“
28. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI INVESTICIJŲ PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ MENŲ MOKYKLOS (KRYMO G. 32-1, ŠIAULIAI) PASTATO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“
29. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI INVESTICIJŲ PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBURĖLIS“ (DARBININKŲ G. 30, ŠIAULIAI) PASTATO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“
30. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI INVESTICIJŲ PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SALDUVĖ“ (VILNIAUS G. 38D, ŠIAULIAI) PASTATO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“
31. DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI BENDRADARBIAVIMO SUTARTĮ DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO
32. DĖL KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2021–2022 MOKSLO METAIS NUSTATYMO
33. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-457 „DĖL PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
34. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO
35. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
36. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2021–2022 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
37. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
38. DĖL SIMONOS POTELIENĖS SKYRIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJU
39. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
40. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
41. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-265 „DĖL ELEKTRONINIO BILIETO SU NUOLAIDA, SKIRTO ŠIAULIŲ MIESTO GYVENTOJAMS VAŽIUOTI ŠIAULIŲ MIESTO REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSAIS, ĮSIGIJIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
42. DĖL ŽEMĖS SAVININKŲ, KURIŲ SKLYPUOSE NEĮRENGTA BŪTINA INFRASTRUKTŪRA, ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO
43. DĖL ŽEMĖS, ŽEMĖS NUOMOS UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ IR NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIŲ LENGVATŲ JURIDINIAMS ASMENIMS, RĖMUSIEMS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR (AR) SPORTO PROJEKTUS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE, SUTEIKIMO
44. DĖL E. D. ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO
45. DĖL J. K. ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
46. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „BENDRUOMENINIŲ APGYVENDINIMO BEI UŽIMTUMO PASLAUGŲ ASMENIMS SU PROTO IR PSICHIKOS NEGALIA PLĖTRA ŠIAULIŲ MIESTE“
47. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LAPKRIČIO 8 D. SPRENDIMO NR. T-370 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
48. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „INGRĖJA“ ATLEIDIMO NUO NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ AUŠROS AL. 31, ŠIAULIUOSE, NUOMOS MOKESČIO
49. DĖL STATINIŲ BAČIŪNŲ G. 58F, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO
50. DĖL VIEŠŲJŲ TUALETŲ PERDAVIMO PATIKĖJIMO SUTARTIMI UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „SAULĖS DOMINIJA“

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis