Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Padalinys: TARYBA
Dokumento rūšis: SPRENDIMAS
Rasta dokumentų: 8242
1. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-190 „DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAISIAIS VIETINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS ŠIAULIŲ MIESTE KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-83 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO
3. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-431 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ TRANSLIAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS INTERNETO SVETAINĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
4. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS NAMŲ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
5. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
6. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ CENTRO POLIKLINIKOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
7. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
8. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
9. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ ILGALAIKIO GYDYMO IR GERIATRIJOS CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
10. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
11. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ „SAULĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
12. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MEDELYNO PROGIMNAZIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
13. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
14. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ DAINŲ PROGIMNAZIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
15. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
16. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ GYTARIŲ PROGIMNAZIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
17. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ JOVARO PROGIMNAZIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
18. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ ,,JUVENTOS“ PROGIMNAZIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
19. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ RAGAINĖS PROGIMNAZIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
20. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ ,,RASOS“ PROGIMNAZIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
21. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ ,,ROMUVOS“ PROGIMNAZIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
22. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ RĖKYVOS PROGIMNAZIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
23. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ SALDUVĖS PROGIMNAZIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
24. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ ,,SANDOROS“ PROGIMNAZIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
25. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ ZOKNIŲ PROGIMNAZIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
26. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ VINCO KUDIRKOS PROGIMNAZIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
27. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
28. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ JULIAUS JANONIO GIMNAZIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
29. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ ,,ROMUVOS“ GIMNAZIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
30. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
31. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LIEPORIŲ GIMNAZIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
32. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ „SAULĖTEKIO“ GIMNAZIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
33. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ UNIVERSITETINĖS GIMNAZIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
34. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ „SANTARVĖS“ GIMNAZIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
35. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ SPORTO GIMNAZIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
36. DĖL ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ IR ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“ REORGANIZAVIMO PATVIRTINIMO
37. DĖL ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBURĖLIS“ IR ŠIAULIŲ SANATORINIO LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠELĖ“ REORGANIZAVIMO PATVIRTINIMO
38. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ NAUJOMS MOKYTOJŲ PADĖJĖJŲ PAREIGYBĖMS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE ĮSTEIGTI, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
39. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 4 D. SPRENDIMO NR. T-302 „DĖL ATLYGINIMO UŽ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO ĮSTAIGOSE TEIKIAMAS UGDYMO PASLAUGAS DYDŽIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO
40. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. T- 438 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ, FINANSUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, FINANSAVIMO IR ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
41. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
42. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 4 D. SPRENDIMO NR. T- 2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
43. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO STRATEGINĖS PLĖTROS TARYBOS
44. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATOS J. M. NESUTEIKIMO
45. DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ 2021–2023 METŲ INVESTICIJŲ PLANO SUDERINIMO
46. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, ŽEMĖS IR VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ LENGVATŲ SUTEIKIMO
47. DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ
48. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VERSLO SUBJEKTŲ MOKYMO IR JAUNIMO VERSLUMO SKATINIMO PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI, SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
49. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BIRŽELIO 18 D. SPRENDIMO NR. T- 272 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO VERSLO TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
50. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis