Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Padalinys: TARYBA
Dokumento rūšis: SPRENDIMAS
Rasta dokumentų: 8504
1. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 4 D. SPRENDIMO NR. T- 2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
3. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-3 „DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO“ PAKEITIMO
4. DĖL PRITARIMO INVESTUOTI TURTĄ IR DIDINTI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“ ĮSTATINĮ KAPITALĄ
5. DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „LIETMETA“ SUTARTIS
6. DĖL NENAUDOJAMŲ, NAUDOJAMŲ NE PAGAL PASKIRTĮ ARBA NEPRIŽIŪRIMŲ STATINIŲ IR PATALPŲ 2021 METŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
7. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2021–2025 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO
8. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAUJAMŲ TERITORIJŲ APRAŠO PATVIRTINIMO
9. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BIRŽELIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-231 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ 2020–2024 METŲ TINKLO PERTVARKOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
10. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 4 D. SPRENDIMO NR. T-277 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
11. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-4 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DYDŽIO APSKAIČIAVIMO“ PAKEITIMO
12. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LAPKRIČIO 8 D. SPRENDIMO NR. T-370 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
13. DĖL SUTIKIMO NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO VALSTYBĖS NUOSAVYBĖN
14. DĖL TURTO PERDAVIMO BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRUI
15. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS
16. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI
17. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO
18. DĖL ŽYMIŲ ŽMONIŲ, ISTORINIŲ DATŲ IR ĮVYKIŲ ĮAMŽINIMO ŠIAULIŲ MIESTE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR KOMISIJOS SUDARYMO
19. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 5 D. SPRENDIMO NR. T-372 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
20. DĖL ASMENŲ PRIPAŽINIMO NUKENTĖJUSIAIS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
21. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LAPKRIČIO 4 d. SPRENDIMO NR. T-436 „DĖL DRAUDIMO RŪKYTI ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSE VIETOSE“ PAKEITIMO
22. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
23. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 4 D. SPRENDIMO NR. T- 2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
24. DĖL PRITARIMO NUTRAUKTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „AGROCONSULT LT“ SUTARTĮ
25. DĖL PRITARIMO LEISTI UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „AUKSTATA“ ĮKEISTI ŽEMĖS NUOMOS TEISĘ
26. DĖL PRITARIMO LEISTI UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ROL LITHUANIA“ ĮKEISTI ŽEMĖS NUOMOS TEISĘ
27. DĖL ŽEMĖS, ŽEMĖS NUOMOS UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ IR NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIŲ LENGVATŲ JURIDINIAMS ASMENIMS, RĖMUSIEMS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR (AR) SPORTO PROJEKTUS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE, SUTEIKIMO
28. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LAPKRIČIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-395 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ VERSLO INKUBATORIAUS DIREKTORIAUS IR KITŲ VADOVAUJANČIŲJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO“ PAKEITIMO
29. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „SAMOGITIA MIESTELIS“ ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
30. DĖL PAVELDIMO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO TERMINO ATIDĖJIMO
31. DĖL DRAUDIMO RŪKYTI ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSE VIETOSE
32. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVLDYBĖS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI
33. DĖL TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI FUTBOLO AKADEMIJAI „ŠIAULIAI“ PANAUDOS SUTARTIMI
34. DĖL TURTO PERDAVIMO BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ LENGVOSIOS ATLETIKOS IR SVEIKATINGUMO CENTRUI
35. DĖL TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI
36. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILNIAUS G. 213, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO
37. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ AUŠROS AL. 15, ŠIAULIUOSE, PERĖMIMO
38. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ AUŠROS AL. 15, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO
39. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ AUŠROS AL. 15, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO
40. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRUI
41. DĖL PRITARIMO KONCESIJOS SUTARTIES PROJEKTUI
42. DĖL ŠAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-363 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO
43. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 2 D. SPRENDIMO NR. T-156 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
44. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SPALIO 4 D. SPRENDIMO NR. T- 350 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYMO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
45. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 4 D. SPRENDIMO NR. T-302 „DĖL ATLYGINIMO UŽ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO ĮSTAIGOSE TEIKIAMAS UGDYMO PASLAUGAS DYDŽIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO
46. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. GEGUŽĖS 6 D. SPRENDIMO NR. T-204 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS PELNO NESIEKIANČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ PROJEKTŲ IR (AR) PROGRAMŲ FINANSAVIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
47. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „ŠIAULEI – JAUNIMA SOSTINE“
48. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
49. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 4 D. SPRENDIMO NR. T- 2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
50. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-67 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ ADMINISTRAVIMO, BIUDŽETO VYKDYMO IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis