Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Padalinys: TARYBA
Dokumento rūšis: SPRENDIMAS
Rasta dokumentų: 8242
8151. Dėl lėšų,reikalingų paramos šeimai pašalpoms mokėti
8152. Dėl lėšų panaudojimo
8153. Dėl trumpalaikės paskolos
8154. Dėl Šiaulių miesto 2000 metų biudžeto patikslinimo
8155. Dėl įstatinio kapitalo mažinimo
8156. Dėl atleidimo nuo mokesčio už inžinerinius tinklus
8157. Dėl UAB "Paspirtis" turto pardavimo
8158. Dėl pastatų perdavimo valdyti patikėjimo teise
8159. Dėl socialines paslaugas teikiančių įstaigų reor- ganizavimo
8160. Dėl panaudos sutarčių sudarymo
8161. Dėl pastatų nugriovimo
8162. Dėl pastato Daubos g.3 perėmimo
8163. Dėl gyventojų iškeldinimo iš pastato Dubijos g.38
8164. Dėl požeminio vandens grę- žinių įrengimo Šiaulių mieste
8165. Dėl Jono Žemaičio vardo suteikimo Šiaulių miesto gatvei
8166. Dėl UAB "Paspirtis" turto pardavimo
8167. Dėl Šiaulių miesto tarybos 1999 12 16 sprendimo Nr.356 papildymo,panaudos sutarties sudarymo
8168. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2000 metų sveikatos fondo
8169. Dėl atleidimo nuo mokesčio už inžinerinius tinklus
8170. Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio
8171. Dėl lėšų skyrimo
8172. Dėl Administracinės komisijos
8173. Dėl A.Dimžlio skultūrinės grupės "1863 m.sukilėliai" perdavimo
8174. Dėl atliekų priėmimo į sąvartyną kainos
8175. Dėl Garbės piliečio vardo suteikimo
8176. Dėl Šiaulių miesto ekonominių socialinių projektų pripažinimo valstybinės svarbos projektais
8177. Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę
8178. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės akcinio kapitalo didinimo UAB "Toksika"
8179. Dėl Kūno kultūros ir sporto įstaigų reorganizavimo
8180. Dėl Šiaulių miesto tarybos 2OOO O3 O9 sprendimo Nr.392 dalinio pakeitimo ir papildymo
8181. Dėl sutarčių tvirtinimo
8182. Dėl 1997 12 18 sprendimo Nr.105 pripažinimo negaliojančiu
8183. Dėl detaliųjų planavimo projektų patvirtinimo
8184. Dėl detaliųjų planų patvirtinimo
8185. Dėl planuojamų teritorijų raidos programos patvirti- nimo
8186. Dėl lėšų skyrimo
8187. Dėl skvero Gytarių gyv. rajone įkūrimo
8188. Dėl savivaldybės pažeistų teisių teisminės gynybos
8189. Dėl lėšų skyrimo
8190. Dėl paramos pilnamečiams našlaičiams ir likusiems be tėvų globos asmenims
8191. Dėl privatizavimo objektų sąrašo papildymo
8192. Dėl Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos papildymo
8193. Dėl miesto Tarybos 1999 01 14 sprendimo Nr. 226 ir miesto Tarybos 2000 05 18 sprendimo Nr.29 dalinio pakeitimo
8194. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės Administracijos nuostatų
8195. Dėl biudžetinės įstaigos steigimo
8196. Dėl profilinio mokymo įvedimo
8197. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sveikatos fondo nuostatų patvirtinimo
8198. Dėl lėšų skyrimo iš 2OOO metų Šiaulių miesto savivaldybės sveikatos fondo prioritetų
8199. Dėl panaudos sutarties sudarymo
8200. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės Administracijos struktūros

PirmasAnkstesnysis...161162163164165KitasPaskutinis