Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Padalinys: TARYBA
Dokumento rūšis: SPRENDIMAS
Rasta dokumentų: 8483
8451. Dėl atleidimo nuo mokesčio už inžinerinius tinklus
8452. Dėl Šiaulių miesto bendruo- menės konferencijos vadovo
8453. Dėl įgaliojimų suteikimo
8454. Dėl paskolos sutarties
8455. Dėl paskolos sutarčių
8456. Dėl Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos papildymo
8457. Dėl Šiaulių miesto tarybos 1999 12 16 sprendimo Nr.356 papildymo
8458. Dėl mokesčių sumažinimo sukūrus naujas darbo vietas
8459. Dėl Šiaulių miesto tarybos 2OOO O3 O9 sprendimo Nr.386 dalinio pakeitimo
8460. Dėl mokesčio už patentą
8461. Dėl atleidimo nuo fizinių asmenų pajamų mokesčio
8462. Dėl Šiaulių miesto l999 metų sveikatos fondo lėšų panaudojimo
8463. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sveikatos fondo nuostatų dalinio pakeitimo
8464. Dėl Šiaulių Zoknių vidurinės mokyklos reorganizavimo
8465. Dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimo delegatų rinkimo
8466. Dėl Šiaulių miesto tarybos statuto dalinio pakeitimo
8467. Dėl miesto Tarybos komitetų pirmininkų išrinkimo
8468. Dėl Tarybos komitetų sudėties
8469. Dėl Šiaulių miesto valdybos sudarymo
8470. Dėl tarnybinių atlyginimų
8471. Dėl mero patarėjo ir sekretoriaus pareigybių įsteigimo
8472. Dėl darbo grupės UAB Šiaulių aerouosto problemoms spręsti sudarymo
8473. Dėl atsistatydinimo
8474. Dėl įgaliojimų pratęsimo
8475. Dėl Šiaulių miesto mero išrinkimo
8476. Dėl savivaldybės mero pavaduotojo išrinkimo
8477. Dėl savivaldybės kontrolieriaus paskyrimo
8478. Dėl savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojo paskyrimo
8479. Dėl miesto mero ir miesto mero pavaduotojo atleidimo
8480. Dėl savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojo atleidimo
8481. Dėl lėšų skyrimo iš 2OOO metų Šiaulių miesto savivaldybės sveikatos fondo prioritetų
8482. DĖL UŽMOKESČIO UŽ VAIKŲ PAPILDOMĄ UGDYMĄ
8483. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio

PirmasAnkstesnysis...167168169170KitasPaskutinis