Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Padalinys: TARYBA
Dokumento rūšis: SPRENDIMAS
Rasta dokumentų: 8242
51. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO LOGOTIPO PATVIRTINIMO
52. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS DRAUSTINIŲ STEIGIMO, JŲ RIBŲ KEITIMO, GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ SKELBIMO SAUGOMAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
53. DĖL SUTIKIMO PRATĘSTI GYVENIMO KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ NAMUOSE „ALKA“ LAIKOTARPĮ
54. DĖL KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ „ALKA“ TEIKIAMOS SOCIALINĖS GLOBOS PERTVARKOS 2021–2023 METŲ PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO
55. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 4 D. SPRENDIMO NR. T-300 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
56. DĖL PROJEKTO „TILTAS“ BENDROJO FINANSAVIMO
57. DĖL PROJEKTO „BIT – BENDRADARBYSTĖ, INŽINERIJA IR TECHNOLOGIJOS“ BENDROJO FINANSAVIMO
58. DĖL BUTŲ PIRKIMO PAGAL PROJEKTĄ „SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTRA ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE“ KOMISIJOS SPRENDIMO PATVIRTINIMO
59. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO KONCERTINĖS ĮSTAIGOS „SAULĖ“ 2022 METŲ KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
60. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-54 „DĖL ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
61. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-46 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS TARYBOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
62. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-470 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TURIZMO TARYBOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
63. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ IR ŠIAULIŲ TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO DARBO LAIKO SUDERINIMO
64. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-465 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
65. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-281 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTO TARYBOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
66. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BALANDŽIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-98 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ, JŲ DALIŲ PARDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
67. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-422 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
68. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-329 ,,DĖL AUKŠTABALIO MULTIFUNKCINIO KOMPLEKSO EKSPLOATAVIMO KONCESIJOS SUTEIKIMO SUTARTIES VYKDYMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
69. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BALANDŽIO 5 D. SPRENDIMO NR. T-84 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
70. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ TILŽĖS G. 148, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO
71. DĖL KELTUVO PERDAVIMO PLAUKIMO CENTRUI „DELFINAS“
72. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VYTAUTO G. 152, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO ŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJUI PANAUDOS SUTARTIMI
73. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ EŽERO G. 70, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO PANAUDOS SUTARTIMI
74. DĖL TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO SUTARTIMI VIEŠAJAI ĮSTAIGAI DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI
75. DĖL TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ KREPŠINIO AKADEMIJAI „SAULĖ“ PANAUDOS SUTARTIMI
76. DĖL PASTATO KAUNO G. 6, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI
77. DĖL PASTATO TIESOS G. 3, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI
78. DĖL TURTO ŽALGIRIO G. 3, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS NAMAMS
79. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ AIDO G. 18, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO PASKELBIMO
80. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VYTAUTO G. 101, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO
81. DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO
82. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 5 D. SPRENDIMO NR. T-366 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
83. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
84. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LIEPOS 2 D. SPRENDIMO NR. T-306 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
85. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS PELNO NESIEKIANČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ PROJEKTŲ IR (AR) PROGRAMŲ FINANSAVIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
86. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 3 D. SPRENDIMO NR. T-176 „ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ DELEGAVIMO Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMĄ“ PAKEITIMO
87. DĖL PRITARIMO KEISTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS RIBAS
88. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-270 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
89. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
90. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BALANDŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-83 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO
91. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
92. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 4 D. SPRENDIMO NR. T- 2 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
93. DĖL SKOLŲ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS IR JŲ NURAŠYMO
94. DĖL TARYBOS NARIŲ DELEGAVIMO Į SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VALDYBŲ NEPRIKLAUSOMŲ NARIŲ ATRANKOS KOMISIJĄ
95. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-280 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ PRAMOGINIAIS ĮRENGINIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
96. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 4 D. SPRENDIMO NR. T-284 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
97. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021–2026 M. APLINKOS MONITORINGO PROGRAMOS PATVIRTINIMO
98. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T-289 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
99. DĖL GYTARIŲ GYVENAMOJO RAJONO II EILĖS PROJEKTO PANAIKINIMO
100. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SPALIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-335 „DĖL KARINĖS TERITORIJOS PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTE“ PAKEITIMO

PirmasAnkstesnysis12345...KitasPaskutinis