Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Padalinys: TARYBA
Dokumento rūšis: SPRENDIMAS
Rasta dokumentų: 8242
101. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 4 D. SPRENDIMO NR. T-299 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
102. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ 2020 METŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
103. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-459 „DĖL VAIKŲ REGISTRAVIMO IR PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, VYKDANČIAS IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
104. DĖL ŠIAULIŲ SPORTO GIMNAZIJOS KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS 2021–2022 MOKSLO METAIS NUSTATYMO
105. DĖL MOKINIŲ (VAIKŲ) PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLAS, VYKDANČIAS NEFORMALIOJO MOKINIŲ (VAIKŲ) ŠVIETIMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
106. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-13 „DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO ŠIAULIŲ MIESTE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
107. DĖL LEIDIMO ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRUI PIRKTI AUTOMOBILĮ
108. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. RUGSĖJO 3 D. SPRENDIMO NR. T-338 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO REPREZENTACINIO RENGINIO STATUSO SUTEIKIMO IR JO DALINIO FINANSAVIMO IŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
109. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ PAVASARIO G. 34, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO MOTOKLUBUI „ŠAULIAI“ PANAUDOS SUTARTIMI
110. DĖL PASTATO PAKRUOJO G. 41, ŠIAULIUOSE, PERĖMIMO IŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
111. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI
112. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BIRŽELIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-225 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
113. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LAPKRIČIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-408 „DĖL MAKSIMALIŲ TRUMPALAIKĖS AR ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS IŠLAIDŲ FINANSAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO GYVENTOJAMS DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
114. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 3 D. SPRENDIMO NR. T-154 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PERKAMOS (PARDUODAMOS) AR FINANSUOJAMOS SOCIALINĖS GLOBOS, SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS IR BENDRŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR SĄRAŠO NUSTATYMO“ PAKEITIMO
115. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO
116. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-45 „DĖL PAGALBOS PINIGŲ MOKĖJIMO UŽ TĖVŲ GLOBOS NETEKUSIŲ VAIKŲ PRIEŽIŪRĄ IR GLOBĄ (RŪPYBĄ) ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
117. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 5 D. SPRENDIMO NR. T-362 „DĖL GLOBOS CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
118. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
119. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERĖS INGOS ŠIMKŪNAITĖS KASMETINIO TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO MOTYVUOTO SIŪLYMO ĮGYVENDINIMO
120. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖS APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
121. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
122. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ ,,ALKA“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
123. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
124. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ DAILĖS GALERIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
125. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRO „LAIPTŲ GALERIJA“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
126. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
127. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
128. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
129. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO KONCERTINĖS ĮSTAIGOS „SAULĖ“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
130. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ SPORTO CENTRO ,,ATŽALYNAS“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
131. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ PLAUKIMO CENTRO „DELFINAS“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
132. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ TENISO AKADEMIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
133. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LENGVOSIOS ATLETIKOS IR SVEIKATINGUMO CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
134. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ SPORTO CENTRO ,,DUBYSA“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
135. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ REGBIO IR ŽOLĖS RIEDULIO AKADEMIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
136. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
137. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2019 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO
138. DĖL PRITARIMO BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTAMS
139. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“ PER ATASKAITINĮ 2020 METŲ LAIKOTARPĮ FAKTIŠKAI ĮVYKDYTŲ PAPILDOMŲ INVESTICIJŲ SĄRAŠO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“ 2021 METŲ INVESTICIJŲ PLANO SUDERINIMO
140. DĖL PRITARIMO PAKEISTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „AGROCONSULT LT“ 2016 M. VASARIO 1 D. INVESTICIJŲ SUTARTĮ NR. SŽ-98
141. DĖL PRITARIMO PAKEISTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „AUKSTATA“ 2019 M. VASARIO 12 D. INVESTICIJŲ SUTARTĮ NR. SŽ-133
142. DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VONIN LITHUANIA“ INVESTICIJŲ SUTARTĮ
143. DĖL 2020 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO IR VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ SUMAŽINIMO ASMENIUI, KURIO VEIKLA NUKENTĖJO DĖL KARANTINO REŽIMO LIETUVOJE METU TAIKYTŲ APRIBOJIMŲ
144. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 5 D. SPRENDIMO NR. T-399 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ VERSLO INKUBATORIAUS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
145. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 2 D. SPRENDIMO NR. T-137 „DĖL SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
146. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
147. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽEMĖS PATIKĖTINIO SUTIKIMO DĖL TERITORIJŲ, KURIOSE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS, IR PATIRIAMŲ NUOSTOLIŲ DYDŽIO APSKAIČIAVIMO IR ATLYGINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
148. DĖL KOMPENSACIJŲ DĖL NUOSTOLIŲ, PATIRIAMŲ DĖL SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ TAIKYMO, KAI ŠIE NUOSTOLIAI MOKAMI IŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ JURIDINIŲ ASMENŲ LĖŠŲ, APSKAIČIAVIMO IR IŠMOKĖJIMO METODIKOS PATVIRTINIMO
149. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „IDEA IN“ NEATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
150. DĖL PASTATO AUŠROS AL. 31A, ŠIAULIUOSE, PERĖMIMO IŠ BĮ ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRO

PirmasAnkstesnysis123456...KitasPaskutinis