Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Padalinys: TARYBA
Dokumento rūšis: SPRENDIMAS
Rasta dokumentų: 8242
151. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJAI
152. DĖL TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO SUTARTIMI VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ CENTRO POLIKLINIKAI
153. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 5 D. SPRENDIMO NR. T-406 „DĖL TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO SUTARTIMI VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ CENTRO POLIKLINIKAI“ PAKEITIMO
154. DĖL SUTIKIMO PERIMTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN LIETAUS NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLUS
155. DĖL KELTUVŲ PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE
156. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO ŠIAULIŲ NEĮGALIŲJŲ KLUBUI „DVASINĖ ŠILUMA“ PANAUDOS TEISE
157. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS FINANSINĖS PARAMOS PIRMĄJĮ BŪSTĄ ĮSIGYJANČIOMS JAUNOMS ŠEIMOMS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
158. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-186 „DĖL PARDUODAMŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ SĄRAŠO SUDARYMO“ PAKEITIMO
159. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-397 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
160. DĖL SUTIKIMO PRATĘSTI GYVENIMO KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ NAMUOSE „ALKA“ LAIKOTARPĮ
161. DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
162. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-493 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO REPREZENTACINIŲ RENGINIŲ 2021–2023 METŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
163. DĖL 2021 METŲ ŠIAULIŲ MIESTĄ REPREZENTUOJANČIŲ ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO RENGINIŲ, SPORTO KOMANDŲ IR SPORTININKŲ, MENO KOLEKTYVŲ IR ATLIKĖJŲ, MENININKŲ, TURINČIŲ MENO KŪRĖJO STATUSĄ, IR ŠVIETIMO INOVACIJŲ PROJEKTŲ, KURIEMS GALI BŪTI SKIRTA JURIDINIŲ ASMENŲ PARAMA, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO
164. DĖL ŠAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-363 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO
165. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. SPALIO 1 D. SPRENDIMO NR. T-378 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
166. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE ĮGYVENDINAMŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ 2021–2022 MOKSLO METAIS NUSTATYMO
167. DĖL ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ IR ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“ REORGANIZAVIMO
168. DĖL ŠIAULIŲ SANATORINIO LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠELĖ“ IR ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBURĖLIS“ REORGANIZAVIMO
169. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
170. DĖL EDUARDO BIVAINIO SKYRIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJU
171. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ORGANIZATORIAUS FUNKCIJŲ VYKDYMO PAVEDIMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI IR SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ORGANIZATORIAUS VEIKLOS APRAŠO PATVIRTINIMO
172. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
173. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
174. DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO
175. DĖL TURTO PERDAVIMO BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ „SPINDULIO“ UGDYMO CENTRUI PANAUDOS SUTARTIMI
176. DĖL MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE
177. DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
178. DĖL SUTIKIMO PERIMTI UŽ SKOLĄ IŠ VARŽYTYNIŲ NEPARDUOTĄ UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „EURELUS“ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ
179. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO ĮKEITIMO
180. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS IR NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIŲ LENGVATŲ JURIDINIAMS ASMENIMS, KURIŲ VEIKLĄ RIBOJO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS UŽSAKYTI VIEŠŲJŲ ERDVIŲ, GATVIŲ IR (AR) INŽINERINIŲ TINKLŲ RANGOS IR STATYBOS DARBAI, SUTEIKIMO
181. DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ROL LITHUANIA“ INVESTICIJŲ SUTARTĮ
182. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,KROVLITA“ 2013 M. GRUODŽIO 27 D. INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SŽ-1227 IR 2013 M. GRUODŽIO 27 D. VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO NUOMOS SUTARTIES NR. SŽ-1228 PAKEITIMO
183. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,LTINTUS“ 2020 M. RUGSĖJO 21 D. INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SŽ-1132 IR 2020 M. RUGSĖJO 21 D. VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO NUOMOS SUTARTIES NR. SŽ-1133 PAKEITIMO
184. DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VONIN LITHUANIA“ INVESTICIJŲ SUTARTĮ
185. DĖL 2020 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO, ŽEMĖS IR (AR) VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIŲ SUMAŽINIMO ASMENIMS, KURIŲ VEIKLA NUKENTĖJO DĖL KARANTINO REŽIMO LIETUVOJE METU TAIKYTŲ APRIBOJIMŲ
186. DĖL PRITARIMO PAKEISTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,AVIATIC MRO“ 2018 M. GEGUŽĖS 7 D. INVESTICIJŲ SUTARTĮ NR. SŽ-515
187. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. KOVO 5 D. SPRENDIMO NR. T-60 „DĖL KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO VIETINIAIS (MIESTO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IR OPERATORIAUS VEIKLOS SUTARČIŲ PATVIRTINIMO, ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO IR SPRENDIMO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ PAKEITIMO
188. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-381 „DĖL LAIDOJIMO ŠIAULIŲ MIESTO KAPINĖSE, KAPINIŲ TVARKYMO IR LANKYMO APRAŠO“ PAKEITIMO
189. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO PLANO SUDEDAMOSIOS DALIES TRANSPORTO ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ MIESTE SPECIALIOJO PLANO KOREGAVIMO (DAINŲ TAKE) PATVIRTINIMO
190. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO PLANO SUDEDAMOSIOS DALIES TRANSPORTO ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ MIESTE SPECIALIOJO PLANO KOREGAVIMO (PRIE LYROS GATVĖS) PATVIRTINIMO
191. DĖL TECHNINĖS KLAIDOS IŠTAISYMO ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO PLANO KOREGAVIMO DOKUMENTE
192. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
193. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS RĖMIMO PROGRAMOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO IR KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO
194. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. T-273 „DĖL NUOLATINĖS STATYBOS KOMISIJOS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
195. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-483 „DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „RŪŠIUOJAMUOJU BŪDU SURINKTŲ MAISTO / VIRTUVĖS ATLIEKŲ APDOROJIMO INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS ŠIAULIŲ REGIONE“ PAKEITIMO
196. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI INVESTICIJŲ PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ (DAINŲ G. 11, ŠIAULIAI) PASTATO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“
197. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI INVESTICIJŲ PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ SPORTO GIMNAZIJOS (VILNIAUS G. 297, ŠIAULIAI) MOKYKLOS PASTATO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“
198. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI INVESTICIJŲ PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ MENŲ MOKYKLOS (KRYMO G. 32-1, ŠIAULIAI) PASTATO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“
199. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI INVESTICIJŲ PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBURĖLIS“ (DARBININKŲ G. 30, ŠIAULIAI) PASTATO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“
200. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI INVESTICIJŲ PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SALDUVĖ“ (VILNIAUS G. 38D, ŠIAULIAI) PASTATO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“

PirmasAnkstesnysis1234567...KitasPaskutinis