Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Padalinys: TARYBA
Dokumento rūšis: SPRENDIMAS
Rasta dokumentų: 8504
151. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 7 D. SPRENDIMO NR. T-328 ,,DĖL INŽINERIJOS IR INFORMATIKOS MOKSLŲ KRYPTIES STUDIJŲ ŠIAULIŲ MIESTE PARAMOS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
152. DĖL ŠAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-363 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO
153. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LAPKRIČIO 8 D. SPRENDIMO NR. T- 385 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
154. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ APSKAITOS CENTRO STEIGIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
155. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ATASKAITOS RENGIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
156. DĖL MATERIALAUS ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
157. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARDINO G. 8, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO SKELBIMO
158. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ 1-AJAI MUZIKOS MOKYKLAI IR ŠIAULIŲ DAINAVIMO MOKYKLAI „DAGILĖLIS“
159. DĖL TURTO PERĖMIMO IŠ ŠIAULIŲ SANATORINIO LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠELĖ“ IR PERDAVIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI „ŽIBURĖLIS“
160. DĖL TURTO PERĖMIMO IŠ ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“ IR PERDAVIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI „ĄŽUOLIUKAS“
161. DĖL TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI FUTBOLO AKADEMIJAI „ŠIAULIAI“ PANAUDOS SUTARTIMI
162. DĖL ŽEMĖS SKLYPO PAVASARIO G. 34, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO MOTOKLUBUI „ŠAULIAI“ PANAUDOS SUTARTIMI
163. DĖL SIŪLYMO PERIMTI IŠ VALSTYBĖS NEGYVENAMĄJĄ PATALPĄ TRAKŲ G. 39, ŠIAULIUOSE
164. DĖL KARTINGŲ TRASOS IR GARAŽO BAČIŪNŲ G. 27A, ŠIAULIUOSE, VIEŠO NUOMOS KONKURSO
165. DĖL NEGYVENAMOJO PASTATO ŽEMAITĖS G. 71, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO PANAUDOS SUTARTIMI
166. DĖL PASTATO K. JANKAUSKO G. 21, ŠIAULIUOSE, PERĖMIMO IŠ VALSTYBĖS ĮMONĖS TURTO BANKO
167. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. GEGUŽĖS 6 D. SPRENDIMO NR. T-196 „DĖL PASTATO TIESOS G. 3, ŠIAULIUOSE, PERDAVIMO BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI“ PAKEITIMO
168. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 4 D. SPRENDIMO NR. T-6 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
169. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
170. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-53 „DĖL DRAUDIMO RŪKYTI ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSE VIETOSE“ PAKEITIMO
171. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T-122 „DĖL DRAUDIMO RŪKYTI ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE “ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
172. DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ „SAULĖTEKIO“ GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO ATNAUJINIMAS“
173. DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 5 D. SPRENDIMO NR. T-425 „DĖL ASMENŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS GLOBOS NAMUS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
174. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
175. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „BUSTURAS“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
176. DĖL PRITARIMO AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
177. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
178. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PABALIŲ TURGAUS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
179. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „SAULĖS DOMINIJA“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
180. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ŠIAULIŲ ORO UOSTO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
181. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ VERSLO INKUBATORIAUS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
182. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
183. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ STASIO ŠALKAUSKIO GIMNAZIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
184. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ „DERMĖS“ MOKYKLOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
185. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ „RINGUVOS“ MOKYKLOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
186. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ SANATORINĖS MOKYKLOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
187. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ „SPINDULIO“ UGDYMO CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
188. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
189. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ NORMUNDO VALTERIO JAUNIMO MOKYKLOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
190. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ PETRO AVIŽONIO UGDYMO CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
191. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
192. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS RAKTELIS“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
193. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
194. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BANGELĖ“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
195. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
196. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BITĖ“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
197. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „COLIUKĖ“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
198. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DAINELĖ“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
199. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
200. DĖL PRITARIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

PirmasAnkstesnysis1234567...KitasPaskutinis