Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-1 2022-02-03
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2022 m. vasario 3 d. Nr. T-1

Šiauliai

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimą Nr. T-325 „Dėl 2015–2024 metų Šiaulių miesto strateginio plėtros plano patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      1. Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginį veiklos planą (pridedama).

                      2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių įgyvendinti 1 punkte nurodytą planą.

                      3. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 4 d. sprendimą Nr. T-1 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 20212023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

                     

 

 

 

                     

Savivaldybės meras                                                                                                           Artūras Visockas

______________

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-1 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
T-1 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
T-1 - DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
Į pradžią