Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-323 2022-02-25
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSO NUOSTATŲ IR SUTARTIES FORMOS PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSO  NUOSTATŲ IR SUTARTIES FORMOS PATVIRTINIMO

 

2022 m. vasario 25 d. Nr. A-323

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 5 punktais, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 6 d. sprendimu Nr. T-202 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 6 d. sprendimu Nr. T-204 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės pelno nesiekiančių juridinių asmenų projektų ir (ar) programų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir siekdamas užtikrinti efektyvų Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą bei finansinės atskaitomybės teisingumą:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Aplinkosauginio švietimo projektų finansavimo konkurso nuostatus;

1.2. Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo aplinkosauginio švietimo projektui įgyvendinti sutarties formą.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Antanas Bartulis

______________

 

Dokumento priedai:
A-323 - DĖL APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSO NUOSTATŲ IR SUTARTIES FORMOS PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
A-323 - DĖL APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSO NUOSTATŲ IR SUTARTIES FORMOS PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
A-323 - DĖL APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSO NUOSTATŲ IR SUTARTIES FORMOS PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
A-323 - DĖL APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSO NUOSTATŲ IR SUTARTIES FORMOS PATVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
A-323 - DĖL APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSO NUOSTATŲ IR SUTARTIES FORMOS PATVIRTINIMO (5 PRIEDAS)
A-323 - DĖL APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSO NUOSTATŲ IR SUTARTIES FORMOS PATVIRTINIMO (6 PRIEDAS)
Į pradžią