Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-225 2009-06-25
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO

SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

2009 m. birželio 25 d. Nr. T-225

Šiauliai

 

                     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994,           Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu T-254 (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimo T-197 aktuali redakcija)     11 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti savo įgaliojimų laikui šios sudėties Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo komisiją:

                     pirmininkas – Genadijus Mikšys, Šiaulių miesto savivaldybės meras;

                     sekretorė – Jūratė Vilbikienė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sekretoriato vyriausioji specialistė.

                     nariai:           Eugenijus Bartulis, Šiaulių vyskupas, Šiaulių miesto garbės pilietis;

                                          Liuda Bekerienė, viešosios įstaigos Šiaulių apskrities ligoninės Vaikų ligų                             klinikos skyriaus vedėja;

                                          Edmundas Čėsna, AB Swedbank Šiaulių filialo valdytojas, Šiaulių                                       prekybos pramonės ir amatų rūmų tarybos narys;

                                          Asta Damkuvienė, Šiaulių trečiojo amžiaus universiteto rektorė;

                                          Adelė Gružienė, Vaikų šokių studijos „Žalnieriukas“ vadovė;

                                          Salomėja Jasudienė, asociacijos „Moterų veiklos inovacijų centras“                                       direktorė;

                                          Stasys Karitonas, Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijos                                   prezidentas;

                                          Vidas Lauruška, Šiaulių universiteto rektorius;

                                          Povilas Morkūnas, pensininkas, Šiaulių miesto garbės pilietis;

                                          Vitalija Morkūnienė, žurnalistė, Lietuvos žurnalistų sąjungos Šiaulių                                     apskrities skyriaus narė;

                                          Arūnas Rupšys, uždarosios akcinės bendrovės „Ruvera“ direktorius,                                     Šiaulių pramoninkų asociacijos viceprezidentas;

                                          Natalija Šedžiuvienė, Šiaulių kolegijos direktorė;

                                          Viktoras Šeputis, architektas, Lietuvos architektų sąjungos Šiaulių                                        skyriaus narys;

                                          Arūnas Uogintas, Šiaulių universiteto Menų fakulteto docentas, Šiaulių                                dailininkų organizacijos tarybos narys.

                     2010 m. rugpjūčio 19 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-243 redakcija

 

                     2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. T-254 „Dėl Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo ir Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“ 1 punktą.

                                         

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Genadijus Mikšys

______________

 

 

 

Į pradžią