Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 304 2001-11-22
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL 2001 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL  2001 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO

 

2001 m. lapkričio 22 d.    Nr.304

Šiauliai

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Šiaulių miesto tarybos 2000 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 49 ,,Dėl profilinio mokymo įvedimo“ ir Šiaulių miesto tarybos 2001 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. 201 ,,Dėl mokyklų reorganizacijos“ ir atsižvelgdama į pasikeitusį klasių skaičių bei faktišką darbo užmokesčio ir įnašų socialiniam draudimui poreikį , Šiaulių miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

 

1.Skirti 89,4 tūkst.Lt netekusių paskirties asignavimų bendrojo lavinimo mokyklų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įnašams.

2.Patikslinti 2001 metų Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto asignavimus bendrojo lavinimo mokykloms (priedas).

3.Leisti Finansų skyriui iš Šiaulių miesto savivaldybės Privatizavimo fondo laikinai (iki 2002 m.vasario 1d.) paskolinti iki 500 tūkst.Lt bendrojo lavinimo mokykloms lėšų, reikalingų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įnašams sumokėti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merė                                                                                                                              Vida Stasiūnaitė

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
304p - 2001 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PATIKSLINIMAS (PRIEDAS)
Į pradžią