Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 307 2001-11-22
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL NUOTĖKŲ VALYMO PASLAUGOS KAINŲ

 

 

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL  NUOTĖKŲ VALYMO PASLAUGOS KAINŲ

 

2001 m. lapkričio 22 d. Nr. 307

Šiauliai

 

 

 

 

Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 16 punktu bei atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės valdybos 2001 m. lapkričio 6 d. posėdžio protokolinį sprendimą, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

 

1.Patvirtinti UAB ,,Šiaulių vandenys“ abonentams nuotėkų valymo paslaugos kainas, kai nuotėkose yra sunkiųjų metalų, azoto, fosforo junginių, naftos ir jos produktų (pridedama).

2.Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto valdybos 2000 m. gegužės 30 d. sprendimą Nr. 295 ,,Dėl UAB ,,Šiaulių vandenys“ abonentų mokesčio už sunkiuosius metalus ir kitas teršiančias medžiagas“.

 

 

 

 

 

 

 

Merė                                                                                                                              Vida Stasiūnaitė

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    PATVIRTINTA

                                                                                    Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

                                                                                    2001 m. lapkričio  22d. sprendimu Nr.307

 

 

 

NUOTĖKŲ  VALYMO PASLAUGOS KAINOS UAB ,,ŠIAULIŲ VANDENYS“ ABONENTAMS, KAI NUOTĖKOSE YRA  SUNKIŲJŲ METALŲ, AZOTO, FOSFORO JUNGINIŲ, NAFTOS IR JOS PRODUKTŲ

 

 

 

 

 

Eil.

Nr.

Teršalo pavadinimas

Paslaugos  kaina (Lt už t)

2001m.

2002m.

2003m.

2004m.

1.

Chromas III

29290

29290

29290

29290

2.

Chromas VI

792710

792710

792710

792710

3.

Varis

129250

129250

129250

129250

4.

Nikelis

129250

129250

129250

129250

5.

Cinkas

29290

29290

29290

29290

6.

Bendrasis azotas

435

435

550

600

7.

Bendrasis fosforas

1480

1480

2000

3000

8.

Nafta ir jos produktai

29290

29290

29290

29290

 

 

 

 

                                                ______________________________

 

Į pradžią