Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 311 2001-11-22
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VAIKŲ LIGONINĖS CHIRURGIJOS KORPUSO PERDAVIMO

 

 

 
                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 

 

 

 
                                                                                   

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VAIKŲ LIGONINĖS CHIRURGIJOS KORPUSO PERDAVIMO

 

2001 m.  lapkričio 22 d. Nr. 311

 Šiauliai

 

 

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 ir 7 straipsniais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 5 straipsnio 6 p. ir atsižvelgdama į tai, kad Vaikų ligoninės chirurgijos korpuso paskirtis  teikti antrines sveikatos priežiūros paslaugas, Šiaulių miesto savivaldybės taryba                              n u s p r e n d ž i a :

 

            1. Perduoti Lietuvos Respublikos Vyriausybei nebaigtą statyti Vaikų ligoninės chirurgijos korpusą, Architekų g.77, Šiaulių mieste. Nebaigtos statybos vertė – 15,3 mln.Lt.

            2. Įgalioti Šiaulių miesto merą Vaclovą Volkovą pasirašyti perdavimo ir priėmimo aktą.

            2002 m. liepos 25 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 497 redakcija

 

 

 

 

 

 

Merė                                                                                                                              Vida Stasiūnaitė

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią