Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 623 2003-03-13
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL 2002 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ĮVYKDYMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL 2002 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ĮVYKDYMO

 

2003 m. kovo 13 d.   Nr. T-623

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr. 543 ,,Dėl valdybos rezervo sudarymo ir naudojimo tvarkos‘‘, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

 

1. Patvirtinti 2002 metų Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitą: pajamų – 150093,8 tūkst. litų, išlaidų – 148087,9 tūkst. litų (pridedama).

2. Patvirtinti 2002 metų biudžeto asignavimų valdytojų specialiųjų programų įvykdymo ataskaitą –  858,3   tūkst. litų (pridedama).

3. Patvirtinti 2002 metų Valdybos rezervo panaudojimo ataskaitą – 762 tūkst. litų (pridedama)

 

 

 

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Vaclovas Volkovas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
623p1 - IŠLAIDOS (1 PRIEDAS)
623p2 - ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2002 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ SPECIALIŲJŲ PROGRAMŲ ĮVYKDYMO ATASKAITA (2 PRIEDAS)
623p3 - 2002 METŲ VALDYBOS REZERVO PANAUDOJIMO A T A S K A I T A (3 PRIEDAS)
623p4 - 2002 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ ĮVYKDYMO ATASKAITA (4 PRIEDAS)
623p5 - ASIGNAVIMAI (5 PRIEDAS)
Į pradžią