Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 625 2003-03-13
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL 2002 M. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS <br> <br> FONDO APYSKAITOS

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL  2002 M. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS

FONDO APYSKAITOS

 

2003 m. kovo 13 d. Nr. T-625

Šiauliai

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 63 straipsniu, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 325 ,,Dėl Šiaulių miesto tarybos 2000 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 56 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sveikatos fondo nuostatų patvirtinimo‘‘ dalinio pakeitimo‘‘, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. 477 ,,Dėl 2002 m. Šiaulių miesto savivaldybės sveikatos fondo sąmatos patvirtinimo‘‘ ir 2002 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr. 548 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. 477 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sveikatos fondo sąmatos patvirtinimo‘‘ papildymo ir pakeitimo‘‘, Šiaulių  miesto  savivaldybės  taryba  n u s p r e n- d ž i a patvirtinti 2002 m. Šiaulių miesto savivaldybės sveikatos fondo lėšų panaudojimo apyskaitą (pridedama).

 

 

 

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Vaclovas Volkovas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              PATVIRTINTA

                                                                                              Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

                                                                                              2003 m. kovo 13 d. sprendimu Nr. T-625

 

 

2002 M. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS FONDO LĖŠŲ

PANAUDOJIMO APYSKAITA

 

           

1. Pajamos:

 

1.1. Likutis 2002-01-01                                                                                     32928 Lt

1.2. Pajamos iš Savivaldybės biudžeto                                                             30000 Lt

1.3. Pajamos iš Gamtos apsaugos fondo                                                           154615 Lt

1.4. Pajamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų                            22100 Lt

Iš viso pajamų                                                                                                  239643 Lt

 

 

 

2. Išlaidos:

 

2.1. Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros programoms                      12000 Lt

rengti ir įgyvendinti (iš Savivaldybės biudžeto lėšų)

 

2.2.    Visuomeninių organizacijų, ginančių visuomenės sveikatos                      12 000 Lt      

interesus, veiklos programoms remti

(iš Savivaldybės biudžeto lėšų)

 

2.3. Kitoms sveikatos reikmėms (iš Savivaldybės biudžeto lėšų)                       6000 Lt

 

2.4. Priemonėms, mažinančioms neigiamą aplinkos teršimo poveikį                 136000 Lt

gyventojų sveikatai (iš Gamtos apsaugos fondo lėšų)

 

2.5. Kitoms sveikatinimo programoms                                                                36145 Lt

 (iš Gamtos apsaugos fondo lėšų)  

 

2.6. Savivaldybės profilaktinėms sveikatos programoms įgyvendinti                  22100 Lt     

(iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų)  

  

Iš viso išlaidų                                                                                                       224245 Lt

                                                                                                                                      

Likutis 2003-01-01                                                                                              15398 Lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.      Išlaidos pagal patvirtintas programas:

 

3.1. Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros programos

(iš Savivaldybės biudžeto lėšų)

 

Eil.

Nr.

 

Programos pavadinimas

Vykdytojas

2002 m.

skirtos lėšos

(litais)

2002 m.

pervestos

lėšos

(litais)

Pastabos

1

2

3

4

5

6

3.1.1

Sveika tėvystė

 

Šiaulių apskrities visuomenės sveikatos ugdymo centras

 

1000

1000

Lankstinu-kams

3.1.2.

Vaikų sveikata ikimokykliniame amžiuje ir ugdymo perspektyva mokykloje

 

Šiaulių universiteto visuomenės sveikatos mokslinis centras

7 000

7 000

 

3.1.3.

Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija Šiaulių mieste

Šiaulių visuomenės sveikatos centras

2 000

 

2 000

 

Seminarui

3.1.4.

Palaikomoji reabilitacija priklausomiems nuo alkoholio asmenims bei jų šeimos nariams

 

Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centras

 

2 000

 

2 000

 

Socialiniam

darbuotojui

 

 

Iš viso

 

12000

12000

 

 

3.2. Visuomeninių organizacijų, ginančių visuomenės sveikatos interesus,  programoms remti

(iš Savivaldybės biudžeto lėšų)

 

1

2

3

4

5

6

3.2.1.

Sergančiųjų cukriniu diabetu stebėjimo ir ankstyvos komplikacijų diagnostikos programa

Šiaulių krašto žmonių, sergančių cukriniu diabetu klubas “Lemtis‘‘

2 000

 

2 000

 

Testams

3.2.2.

Šeimos paramos programa, skirta darbui metodiniame kabinete ir klubo narių namuose

Šiaulių miesto žmonių su negalia ir jų globėjų klubo ,,Globa‘‘ taryba

1 000

1 000

Seminarams

3.2.3.

Programa ,,Sveikas maistas – harmoningas žmogus‘‘              

Klubas ,,Pasveik pats‘‘

2 000

 

2 000

 

Seminarams

 

3.2.4.

Psichologinė parama: švietimo seminarai mokyklose ir  konsultavimas

telefonu

Psichologinis kūrybinis jaunimo centras

 

7000

7000

 

 

Iš viso

 

12000

12000

 

 

 

 

3.3. Kitoms sveikatos reikmėms (iš Savivaldybės biudžeto lėšų)

 

1

2

3

4

5

6

3.3.1

,,Aukime sveiki‘‘     

 

Šiaulių Dubijos pagrindinė mokykla

500

500

Konferen-

cijai

3.3.2.

Pasaulinės AIDS dienos – gruodžio 1 dienos AIDS prevencijos kampanija

Šiaulių apskrities visuomenės sveikatos ugdymo centras

1000

1000

Renginiams

3.3.3.

Ankstyvojo amžiaus vaikų sergamumo mažinimas

 

Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro Vaikų skyrius

3000

3000

Už 2 skiepą

3.3.4.

Kūdikių sveikatos priežiūra Šiaulių apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namuose

 

Šiaulių apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai

500

500

 

3.3.5.

Bendruomenės sveikatos tarybos veiklos programa

Bendruomenės sveikatos taryba

1000

1000

 

 

Iš viso

 

6000

6000

 

 

 

3.4. Priemonėms, mažinančioms neigiamą plinkos teršimo poveikį                 

gyventojų sveikatai (iš Gamtos apsaugos fondo lėšų)

 

1

2

3

4

5

6

3.4.1.

Tuberkuliozės pirminė profilaktika ir kontrolė  Dainų pirminės sveikatos priežiūros centre

Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras

 

5000

5000

 

3.4.2.

Tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolė Šiaulių mieste

 

Šiaulių tuberkuliozės ir plaučių ligų ligoninė

 

30000

30000

 

3.4.3.

Šiaulių miesto gamtinio karkaso projekto detalizavimas ir skaitmeninio žemėlapio sudarymas

 

Geografijos institutas

14000

14000

 

3.4.4.

 

,,Gyvasis pasaulis ir aš‘‘

Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla, Šiaulių miesto gyvūnų globos namai, Šiaulių universiteto Edukacinių tyrimų centras

 

4000

4000

 

1

2

3

4

5

6

3.4.5.

Informacinių technologijų panaudojimas kuriant sveiką ir saugią XXI a. mokyklą

Šiaulių universiteto Edukacinių tyrimų centras

4000

4000

 

3.4.6.

Vaikų dantų ėduonies profilaktikos programa

 

Šiaulių stomatologijos poliklinika

42000

42000

 

3.4.7.

Žmogaus sveikatos ir aplinkos veiksnių sąveikos programa

Šiaulių visuomenės sveikatos centras

4000

4000

 

3.4.8.

Šiaulių miesto maudyklų vandens kokybės monitoringas

Šiaulių visuomenės sveikatos centras

9000

9000

 

3.4.9.

Programa ,, Miesto bendruomenė ir aplinka”

 

Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubas ,,Aukuras‘‘

5000

5000

 

3.4.10

Programa ,,Talša-tau‘‘

 

Šiaulių ekologijos ugdymo centras

9000

9000

 

3.4.11.

Gyventojų profilaktinių sveikatos priemonių užtikrinimas

Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centras

5000

5000

 

3.4.12

Narkotikų ir kitų svaigiųjų medžiagų vartojimo mažinimas Šiaulių mieste

Šiaulių vyriausiasis policijos komisariatas

5000

5000

 

 

Iš viso

 

136 000

136 000

 

 

3.5. Kitoms sveikatinimo programoms (iš Gamtos apsaugos fondo lėšų)

 

1

2

3

4

5

6

3.5.1.

Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo vaikų įstaigų sveikatos stiprinimo programa ,,Sveikas darželis‘‘

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus ikimokyklinės įstaigos

7 000

7 000

 

3.5.2.

Visuomenės ir pagyvenusių žmonių sveikatinimas

Šiaulių miesto kūno kultūros mokykla

3000

3000

Renginiams organizuoti

3.5.3.

Trijų fakultetų: sveikatos, humanitarinio, dvasinio tobulėjimo programos

Trečiojo amžiaus universitetas

5000

5000

 

3.5.4.

 ,,Spalis – sveikatos stiprinimo mėnuo‘‘

 

Šiaulių apskrities visuomenės sveikatos ugdymo centras

3 835

3 835

 

3.5.5.

Pasaulinės sveikatos dienos paminėjimas

 

Šiaulių apskrities visuomenės sveikatos ugdymo centras

200

200

 

1

2

3

4

5

6

3.5.6.

Gydytojų kvalifikacijos tobulinimo programa

 

Šiaulių universiteto kvalifikacijos institutas

13000

13000

 

3.5.7.

Gerybinio prostatos vėžio profilaktikos programa

Šiaulių ligoninė

2000

2000

 

3.5.8.

Sveikatinimo veiklos propagavimas žiniasklaidoje

Bendruomenės sveikatos taryba

3 500

610

 

3.5.9.

Šiaulių m. žmonių su negalia klubo ,,Židinys‘‘ seminaras, skirtas penkerių metų veiklos sukakčiai paminėti

Šiaulių m. žmonių su negalia klubas ,,Židinys”

1500

1500

 

 

Iš viso

 

39 035

36 145

 

 

 

3. 6. Savivaldybės profilaktinėms sveikatos programoms įgyvendinti

(iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų)

 

1

2

3

4

5

6

3.6.1.

Gimdos kaklelio vėžio profilaktikos programa

 

Šiaulių ligoninės onkologijos klinika

8100

8100

 

3.6.2.

Krūties vėžio profilaktikos programa

Šiaulių ligoninės onkologijos klinika

14000

14000

 

 

Iš viso

 

22100

22100

 

 

 

­­­­­­­­­____________________________________________

 

 

Į pradžią