Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 626 2003-03-13
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL 2003 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS<br> <br> SVEIKATOS FONDO SĄMATOS PATVIRTINIMO

 

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL 2003 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS

SVEIKATOS FONDO SĄMATOS PATVIRTINIMO

 

2003 m. kovo 13 d. Nr. T-626

Šiauliai

 

 

         Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 41 ir 63 straipsniais, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 325 ,,Dėl Šiaulių miesto tarybos 2000 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 56 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sveikatos fondo nuostatų patvirtinimo” dalinio pakeitimo”, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. rugsėjo 19 d. sprendimu Nr. 503 ,,Dėl lėšų skyrimo iš Šiaulių miesto savivaldybės sveikatos fondo prioritetų”, 2003 – 2004 metų sveikatinimo programų sąrašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. rugsėjo 19 d. sprendimu Nr. 504 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sveikatos fondo programų”, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-591 ,,Dėl 2003 metų Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto”, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-594 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės gamtos apsaugos fondo 2003  metų lėšų sąmatos patvirtinimo” bei atsižvelgdama į Šiaulių teritorinės ligonių kasos direktoriaus 2003 m. sausio 29 d. rašto Nr. S-147 ,,Dėl lėšų savivaldybių sveikatos fondams” 1 priedą, Ekspertų komisijos, sudarytos Šiaulių miesto savivaldybės mero 2002 m. lapkričio 19 d. potvarkiu Nr. 503 ,,Dėl ekspertų komisijos sudarymo”, 2003-02-24 protokolą Nr. 2, Šiaulių miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2003-02-26 protokolą Nr. 2, Šiaulių miesto savivaldybė taryba  n u s p r e n d ž i a:

 

1. Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės sveikatos fondo 2003 metų pajamas ir išlaidas – 251 251 Lt (pridedama).

2. Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės sveikatos fondo 2003 metų išlaidų sąmatą pagal straipsnius bei programas (pridedama).

 

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Vaclovas Volkovas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

     PATVIRTINTA

                                                                                                  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

                                                                                                  2003 m. kovo 13 d. sprendimu Nr. T-626

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS FONDO 2003 METŲ

PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATA

 

 

1. Pajamos:

1.1. Likutis 2003-01-01 d.                                                                                         15 398 Lt

1.2. Laukiamos pajamos iš savivaldybės biudžeto                                                     30 000 Lt

1.3. Laukiamos pajamos iš gamtos apsaugos fondo                                    148 000 Lt

1.4. Laukiamos pajamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo:                         57 853 Lt

1.4.1. Savivaldybės profilaktinėms sveikatos programoms įgyvendinti                    17 909 Lt

1.4.2. Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų medicinos punktams                     39 944 Lt

 

Iš viso pajamų                                                                                                          251 251 Lt

 

 

2. Išlaidos:

2.1. Savivaldybės bendruomenės sveikatinimo ir profilaktinėms programoms       120 398 Lt

2.2. Kitoms sveikatos reikmėms                                                                                12 000 Lt

2.3. Aplinkos sveikatinimo programoms ir priemonėms,

mažinančioms neigiamą aplinkos poveikį                                                                  61 000 Lt

2.4. Savivaldybės profilaktinėms sveikatos programoms įgyvendinti

(iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų)                                                        17 909 Lt

2.5. Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų medicinos punktams                        39 944 Lt

 

Iš viso išlaidų                                                                                                           251 251 Lt

 

 

_______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 PATVIRTINTA

                                                                                                     Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

                                                                                                     2003 m. kovo 13 d. sprendimu Nr. T-626

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS FONDO 2003 METŲ

IŠLAIDŲ SĄMATA PAGAL STRAIPSNIUS IR PROGRAMAS

 

1. Savivaldybės bendruomenės sveikatinimo ir profilaktinėms programoms skiriama  120 398 Lt

 

Eil.Nr.

          Priemonės pavadinimas

     Programų vykdytojai

Skiriamos lėšos

   (tūkst. Lt)

   1

                          2

                       3

           4

1.

Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programa

·     Šiaulių visuomenės sveikatos centras

   8,0

 

2.

Psichinės sveikatos gerinimo programos

 

·         Psichologinis kūrybinis jaunimo centras

·         Šiaulių visuomenės sveikatos centras

·         Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centras

·         Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija ,,Viltis” Šiaulių padalinys

·         Šiaulių žmonių su negalia klubas ,,Židinys”

  17,0, iš jų:

  

   7,0

 

   2,0

 

   5,0

 

  

   1,0

 

   2,0

3.

Narkotikų žalai mažinti: švirkštų keitimo programa ir narkomanų reabilitacija bei narkomanijos, ŽIV/AIDS prevencijos programos

 

·         Šiaulių miesto savivaldybės Nakvynės namai

·         Labdaros ir paramos fondas ,,Agapao”

·         Šiaulių universiteto visuomenės sveikatos mokslinis centras

·         Šiaulių miesto savivaldybės administracija (sveikatinimo projektams kofinansuoti)

  39,0, iš jų:

  20,0

 

 

 3,0

 

 

  

6,0

 

 

 7,0

4.

Vaikų ir dializuojamų ligonių skiepų programos

 

·         Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro ir Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro skiepų kabinetai

·         Šiaulių apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai

  15,0, iš jų:

 

 

 

  11,0

 

   4,0

5.

Ikimokyklinio ugdymo vaikų įstaigų sveikatos stiprinimo programa ,,Sveikas darželis”

·         Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus ikimokyklinės įstaigos

   5,0

 

 

6.

Prostatos vėžio profilaktikos programa

 

·         Šiaulių ligoninės Onkologijos klinika

·         ,,Senojo bokšto” klinika

   8,0, iš jų:

  

   4,0

   4,0

7.

Krūties vėžio profilaktikos programa

·         Šiaulių ligoninės Onkologijos klinika

  25,0

8.

Programos ,,Spalis – sveikatinimo mėnuo” renginiai

·         Bendruomenės sveikatos taryba

   3,398

2003 m. liepos 24 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 789 redakcija           

 

2. Kitoms sveikatinimo programoms skiriama  12 000 Lt

 

   1

                          2

                       3

           4

1.

Bendruomenės sveikatos tarybos veiklos ir mokymo programos

 

·         Šiaulių universiteto kvalifikacijos kėlimo institutas

·         Bendruomenės sveikatos taryba

   4,0, iš jų:

  

   3,0

   1,0

2.

Šeimos medicinos plėtros bendruomenėje programa

·         Šiaulių universiteto kvalifikacijos kėlimo institutas

   6,0

3.

Sveikatinimo veiklos propagavimas žiniasklaidoje

·         Bendruomenės sveikatos taryba

   5,0

2003 m. gruodžio 18 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 961 redakcija

 

3. Aplinkos sveikatinimo programoms ir mažinančioms neigiamą aplinkos poveikį priemonėms įgyvendinti skiriama  61 000 Lt

 

   1

                          2

                       3

           4

1.

Tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės programa

 

·         Šiaulių tuberkuliozės ir plaučių ligų ligoninė

·         Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centras

·         Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras

  26,0, iš jų:

 

  18,0

 

   4,0

 

   4,0

2.

 

Vaikų dantų ėduonies profilaktikos programa

·         Šiaulių stomatologijos poliklinika

  29,0

3.

 

Šiaulių miesto maudyklų vandens kokybės stebėsena

·         Šiaulių visuomenės sveikatos centras

   6,0

4.

Šiaulių miesto šachtinių šulinių vandens kokybės stebėsena

·         Šiaulių visuomenės sveikatos centras

   3,0

2003 m. liepos 24 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 789 redakcija

 

4. Savivaldybės profilaktinėms sveikatos programoms įgyvendinti (iš Privalomojo sveikatos

draudimo fondo lėšų) skiriama  17 909 Lt

 

   1

                          2

                       3

           4

1.

Gimdos kaklelio vėžio profilaktikos programa

 

·         Šiaulių ligoninės Onkologijos klinika

·         Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras

  17,909, iš jų:

 

  12,909

 

   5,0

 

5. Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų medicinos punktams skiriama  39 944 Lt

 

1.

Bendruomenės slaugytojų etatams bendrojo lavinimo mokyklose išlaikyti

 

·         Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centras

·         Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras

  39,944, iš jų:

 

  26,643

 

  13,301

 

______________________

Į pradžią