Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 628 2003-03-13
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO PLĖTROS PRIORITETŲ BEI PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO PLĖTROS PRIORITETŲ BEI PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2003 m. kovo 13 d. Nr. T- 628

Šiauliai

 

 

         Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 24 punktu bei 2003 m. sausio 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 144  „Dėl 2004 – 2006 m. bendrojo programavimo dokumento“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 

1. Patvirtinti:

 

1. 1. 2004–2006 metų Šiaulių miesto plėtros prioritetines veiklos kryptis ir tikslus (pridedama).

           

1.2.  2004–2006 metų Šiaulių miesto plėtros priemonių planą (pridedama, 19 lapų).

 

1.3.  Prioritetinių investicijų projektų sąrašą (pridedama).

 

2. Pripažinti netekusius galios:

 

2.1. Šiaulių miesto tarybos 2000 m. gruodžio 28 d. sprendimą Nr. 124 „Dėl Investicijų projektų rengimo ir vykdymo nuostatų“.

 

2.2. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. balandžio 11 d. sprendimą Nr. 400 „Dėl 2002-2004 m. investicijų projektų rengimo ir įgyvendinimo plano patvirtinimo“.

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Vaclovas Volkovas

 

______________

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
628p1 - 2004 - 2006 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO PLĖTROS PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS BEI TIKSLAI (1 PRIEDAS)
628p2 - PRIORITETINIŲ INVESTICIJŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS (2 PRIEDAS)
628p3 - 2004-2006 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO PLĖTROS PRIEMONIŲ PLANAS (3 PRIEDAS)
Į pradžią