Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 632 2003-03-13
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO METINĖS ŪKINĖS-FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ TURIZMO  INFORMACIJOS CENTRO METINĖS ŪKINĖS-FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO

 

2003 m. kovo 13  d. Nr. T-632

Šiauliai

 

 

 

                   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 6 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a :

 

 

Patvirtinti viešosios įstaigos Šiaulių turizmo informacijos centro 2002 metų ūkinės-finansinės veiklos ataskaitą (pridedama).

 

 

 

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Vaclovas Volkovas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią