Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 633 2003-03-13
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "BENDRABUTIS" METINĖS <br> <br> ŪKINĖS-FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „BENDRABUTIS“ METINĖS

ŪKINĖS-FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITOS TVIRTINIMO

 

2003 m. kovo 13 d. Nr. T-633

Šiauliai

 

 

                   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 5 ir 17 punktais ir 36 straipsniu, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. 356 „Dėl atstovavimo savivaldybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklių“ 11.5 punktu ir  atsižvelgdama  į  UAB  „Bendrabutis“ įstatus,  Šiaulių  miesto  savivaldybės  taryba  n u s p r e n d ž i a :

 

Patvirtinti UAB   „Bendrabutis“ 2002 metų ūkinės-finansinės veiklos ataskaitą (pridedama).

 

 

 

 

                  

 

 

Meras                                                                                                                        Vaclovas Volkovas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią