Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 637 2003-03-13
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO TARYBOS 2001 M. GEGUŽĖS 8 D. SPRENDIMO NR. 184 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO '' PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO TARYBOS  2001 M. GEGUŽĖS 8 D. SPRENDIMO NR. 184 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO ‘‘ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

2003 m. kovo 13 d.   Nr. T-637

Šiauliai

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 19994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-28-32) 26 straipsniu, Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų apmokėjimo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 75-2271) 4 straipsnio 3 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a :

1.      Neteko galios.

2008 m. gruodžio 18 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-385 redakcija

 

            2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2000 m. gruodžio 28 d. sprendimą Nr. 120 „Dėl Šiaulių miesto tarybos statuto dalinio pakeitimo“.

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Vaclovas Volkovas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Į pradžią