Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 655 2003-03-27
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL UAB ,,ŠIAULIŲ VANDENYS''2002 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS, PELNO (NUOSTOLIO) PASKIRSTYMO IR BENDROVĖS VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

 

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UAB ,,ŠIAULIŲ VANDENYS‘‘2002 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS, PELNO (NUOSTOLIO) PASKIRSTYMO IR BENDROVĖS VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2003 m. kovo  27  d. Nr.  T-655

Šiauliai

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 5, 17, 18 punktais, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 356 patvirtintų Atstovavimo savivaldybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklių 11.5.1 punktu ir atsižvelgdama į UAB ,,Šiaulių vandenys‘‘ įstatus, Šiaulių miesto savivaldybės taryba   nusprendžia:

 

1. Patvirtinti UAB ,,Šiaulių vandenys‘:

1.1.  2002 metų finansinę atskaitomybę (pridedama).

1.2. 2002 metų pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitą (pridedama).

1.3.  2002 metų bendrovės veiklos ataskaitą (pridedama).

 

 

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Vaclovas Volkovas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią