Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 657 2003-03-27
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL UAB ŠIAULIŲ TURGAUS 2002 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS, PELNO (NUOSTOLIO) PASKIRSTYMO IR BENDROVĖS VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UAB ŠIAULIŲ TURGAUS 2002 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS, PELNO (NUOSTOLIO) PASKIRSTYMO IR BENDROVĖS VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2003 m. kovo 27 d.   Nr. T-657

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 5, 17, 18 punktais, Atstovavimo savivaldybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinės bendrovės taisyklių, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. 2002 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 356, 1.5.1 punktu ir atsižvelgdama į UAB Šiaulių turgaus įstatus, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia patvirtinti:

 

1. UAB Šiaulių turgaus 2002 metų finansinę atskaitomybę (pridedama).

2. UAB Šiaulių turgaus 2002 metų pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitą (pridedama).

3. UAB Šiaulių turgaus 2002 metų bendrovės veiklos ataskaitą (pridedama).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Vaclovas Volkovas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią