Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 658 2003-03-27
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PASTATŲ J.BASANAVIČIAUS G. 11 PERĖMIMO

 

 

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PASTATŲ J.BASANAVIČIAUS G. 11 PERĖMIMO

 

2003 m. kovo 27 d.   Nr. T-658

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 1 ir 9 punktais, 54 straipsniu, 79 straipsnio 5 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Perimti iš UAB Šiaulių turgaus 1147,99 kv. m ploto 494657 Lt balansinės vertės ir 447650,15 Lt likutinės vertės pastatus su įranga, kurios balansinės vertė 28213,13 Lt, likutinė vertė 15283,66 Lt, esančius J. Basanavičiaus g. 11, Šiauliuose, Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn.

2004 m. vasario 26 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-38 redakcija

 

2. Sumažinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybai nuosavybės teise priklausančios uždarosios akcinės bendrovės Šiaulių turgaus įstatinį kapitalą 4476 akcijomis, pakeisti UAB Šiaulių turgaus įstatų 4 straipsnio 4.1 ir 4.2 punktus ir išdėstyti juos taip:

,,4.1. Bendrovės įstatinio kapitalo yra 103900 (šimtas trys tūkstančiai devyni šimtai) Lt.

4.2. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 1039 (tūkstantis trisdešimt devynias) paprastąsias akcijas, vienos akcijos  nominali vertė – 100 (šimtas) Lt.‘‘

3. Įpareigoti UAB Šiaulių turgaus bendrovės direktorių įstatų pakeitimą įregistruoti įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Vaclovas Volkovas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią