Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 661 2003-03-27
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL UAB "BUSTURAS" 2002 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS, PELNO (NUOSTOLIO) PASKIRSTYMO IR BENDROVĖS VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

DĖL UAB „BUSTURAS“ 2002 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS, PELNO (NUOSTOLIO) PASKIRSTYMO IR BENDROVĖS VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2003 m. kovo 27 d. Nr. T-661

Šiauliai

 

                   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 5, 17, 18 punktais, Atstovavimo savivaldybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklių, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 356, 1.5.1 punktu ir atsižvelgdama į UAB „Busturas“ įstatus, Šiaulių miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a   patvirtinti:

 

                   1. UAB „Busturas“ 2002 metų finansinę atskaitomybę (pridedama).

 

                   2. UAB „Busturas“ 2002 metų pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitą (pridedama).

 

                   3. UAB „Busturas“ 2002 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Vaclovas Volkovas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

Į pradžią