Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 663 2003-03-27
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL RAIDOS PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

 

 
 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RAIDOS PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. kovo 27 d.  Nr. T – 663

Šiauliai

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 345 “Dėl detaliųjų ir specialiųjų planų rengimo tvarkos patvirtinimo”, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :

 

1.Patvirtinti teritorijos, esančios Vilniaus ir Ežero gatvių sankirtoje, detaliojo plano    preliminarius sprendinius – raidos programą (pridedama).

2.Patvirtinti teritorijos tarp Tilžės g. 157 ir Varpo g. 22 b detaliojo plano preliminarius sprendinius – raidos programą (pridedama).

3.Patvirtinti teritorijos šalia Talšos g. 198 (prie Skaičiavimo centro) detaliojo plano preliminarius sprendinius – raidos programą (pridedama).

4.Patvirtinti teritorijos Lyros ir Gegužių gatvių sankirtoje (BMX trasa su prieigomis) detaliojo plano preliminarius sprendinius – raidos programą (pridedama).

5.Patvirtinti teritorijos J. Basanavičiaus g. 69 detaliojo plano preliminarius sprendinius – raidos programą (pridedama).

 

 

 

 

                  

Meras                                                                                                                        Vaclovas Volkovas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią