Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 674 2003-03-27
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL DETALIOJO PLANO RENGIMO

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL DETALIOJO PLANO RENGIMO

 

 

 

2003 m. kovo  27  d. Nr. T – 674

Šiauliai

 

                Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 345 „Dėl detaliųjų ir specialiųjų planų rengimo tvarkos patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :

           

1.Parengti bendrąja tvarka žemės sklypo prie Gegužių ir Karaliaučiaus gatvių sankirtos Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčios statybos detalųjį planą (planavimo organizatoriai  - Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir Šiaulių vyskupijos kurija).

2.Pripažinti netekusį galios Šiaulių miesto savivaldybės valdybos 2001 m. lapkričio 13 d. sprendimą Nr. 416 „Dėl detaliųjų planų rengimo“.

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Vaclovas Volkovas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią