Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 670 2003-03-27
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO AB "SPECIALIZUOTAS TRANSPORTAS"<br> <br> VALDYBOS NARIUI

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO AB “SPECIALIZUOTAS TRANSPORTAS”

 VALDYBOS NARIUI

 

2003 m. kovo 27 d. Nr. T-670

Šiauliai

 

                      Vadovaudamasi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 356 patvirtintų Atstovavimo savivaldybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklių 15.7.2 ir 10 punktais, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vyr.specialistą, AB ,,Specializuotas transportas‘‘ valdybos narį Jurgį Damkų artimiausiame bendrovės valdybos posėdyje balsuojant dėl bendrovės administracijos pasiūlyto ilgalaikio turto – įmonės darbui naudojamos technikos (sąrašas pridedamas) įsigijimo balsuoti ,,už‘‘.

 

 

 

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Vaclovas Volkovas            

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2003 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-670

priedas

 

 

 

AB ,,SPECIALIZUOTAS TRANSPORTAS‘‘  2003 METAIS NUMATOMOS ĮSIGYTI TECHNIKOS IR ĮRENGINIŲ SĄRAŠAS

 

                     

 

 

 

1. Naudota šiukšliavežis 1,1 m3 - 7,5 m3 konteineriams aptarnauti                               100 000 Lt.

2. Du žvyro ir druskos mišinio barstytuvai KO – 713                                                   194 000 Lt.

3. Mechaninė traktorinė šluota KO-707                                                                          40 000 Lt.

4. Ekskavatorius EO 3322 arba EO 4321                                                                      124 000 Lt.

5. Asenizacinė 5-8 m3 talpos automašina                                                                          69 000 Lt.

6. Presas kartonui ir PET buteliams                                                                                  62 000 Lt.

7. Padangų montavimo įranga                                                                                          15 000 Lt.

                    Iš viso:                                                                                                        604 000 Lt

 

PASTABA: Pateikiamame sąraše nurodytos orientacinės kainos be PVM.

 

 

 

 

 

 

 

                                                             -------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią