Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 668 2003-03-27
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRIVATIZAVIMO OBJEKTO ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SARAŠĄ

 

                                                                                                           


ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIVATIZAVIMO OBJEKTO ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ

SĄRAŠĄ

 

 2003 m. kovo  27 d. Nr. T-668

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymu (Žin., 1997, Nr. 107-2688) bei Privatizavimo objektų parengimo privatizuoti tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1427 (Žin., 1997, Nr. 117-3023), Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a įtraukti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamą privatizavimo objektų sąrašą patalpas (328,01 kv. m, 3 aukštų mūrinio pastato pusrūsyje, 1 ir 3 aukšte, balansinė likutinė vertė – 27,088 tūkst. Lt) Aušros alėjoje 48. Savivaldybės nuosavybėn perduotos 1999-02-25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Vaclovas Volkovas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią