Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 659 2003-03-27
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL UAB ,,ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS'' 2002 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS, PELNO (NUOSTOLIO) PASKIRSTYMO IR BENDROVĖS VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

 

 

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UAB ,,ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS‘‘ 2002 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS, PELNO (NUOSTOLIO) PASKIRSTYMO IR BENDROVĖS VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2003 m. kovo 27 d.   Nr. T-659

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 5, 17, 18 punktais, Atstovavimo savivaldybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinės bendrovės taisyklių, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 356, 1.5.1 punktu ir atsižvelgdama į UAB ,,Šiaulių gatvių apšvietimas‘‘ įstatus, Šiaulių miesto savivaldybės taryba   nusprendžia patvirtinti:

 

1. UAB ,,Šiaulių gatvių apšvietimas‘‘ 2002 metų finansinę atskaitomybę (pridedama).

2. UAB ,,Šiaulių gatvių apšvietimas‘‘ 2002 metų pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitą (pridedama).

3. UAB ,,Šiaulių gatvių apšvietimas‘‘ 2002 metų bendrovės veiklos ataskaitą (pridedama).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Vaclovas Volkovas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią