Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 676 2003-04-03
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO IR MERO PAVADUOTOJŲ<br> <br> ĮGALIOJIMŲ PABAIGOS

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO  IR MERO PAVADUOTOJŲ

 ĮGALIOJIMŲ PABAIGOS

 

 

2003 m. balandžio 3  d. Nr. T – 676

Šiauliai

 

 

                     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55- 1049; 2000,  Nr. 91- 2832)   20   straipsnio  6,  7  dalimis,  Šiaulių      miesto    savivaldybės   taryba 

                     k o n s t a t u o j a, kad pasibaigė 2000-2003 metų Savivaldybės Tarybos įgaliojimai ir šios Savivaldybės Tarybos  išrinktų mero Vaclovo Volkovo bei mero pavaduotojų Laimonto Diniaus ir Edvardo Pelecko įgaliojimai ir

                     į p a r e i g o j a Savivaldybės administraciją  įstatymo nustatyta tvarka išmokėti kompensacijas.

                    

                    

 

 

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Vaclovas Volkovas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

Į pradžią