Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 688 2003-04-17
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL AB "ŠIAULIŲ ENERGIJA" CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ PATVIRTINIMO

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. balandžio 17 d. Nr. T-688

Šiauliai

 

                   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) 17 straipsnio 21 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. kovo 27 d. nutarimą Nr. 03-24 „Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų akcinei bendrovei „Šiaulių energija“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a :

 

                   1. Neteko galios.

                   2004 m. vasario 26 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-37 redakcija

 

                   2. Neteko galios.

                   2004 m. vasario 26 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-37 redakcija

 

                   3. Neteko galios.

                   2004 m. vasario 26 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-37 redakcija

 

                   4. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto tarybos 1999 m. lapkričio 4 d. sprendimą Nr. 339 „Dėl SPAB „Šiaulių energija“ šilumos energijos kainų patvirtinimo“.

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Vaclovas Volkovas

______________

 

 

 

 

Į pradžią