Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 692 2003-04-17
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS TARYBOS SUDARYMO

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL  ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS TARYBOS SUDARYMO

 

2003 m. balandžio 17 d.  Nr. T-692

Šiauliai

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 33-807)  61 straipsnio 2 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

 

            1. Neteko galios.

2004 m. gegužės 27 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-165 redakcija

2010 m. spalio 21 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-313 redakcija

 

 

           

            2. Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos pirmininką kitame Savivaldybės Tarybos posėdyje pateikti tvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos nuostatus.

 

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Vaclovas Volkovas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią