Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 666 2003-03-27
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PATALPŲ AUŠROS AL. 64 PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ

 

 

                                                                                                                                                

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PATALPŲ AUŠROS AL. 64 PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ

 

2003 m. kovo 27 d. Nr. T-666

Šiauliai

 

 

 

                     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir atsižvelgdama į Moterų veiklos inovacijų centro 2003 m. kovo 3 d. prašymą ,,Dėl patalpų centro veiklai skyrimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

 

                     1. Perduoti pagal panaudos sutartį trejiems metams visuomeninei organizacijai Moterų veiklos inovacijų centrui Šiaulių miesto savivaldybės tarybai nuosavybės teise priklausančias 36,19 kv. metro ploto patalpas Aušros al. 64 (nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų byloje Nr. 10584 pastatas pažymėtas šifru 1B2p, unikalus numeris 29/935-0087-01-8, patalpų indeksai antrame aukšte 1-23, 24, 25, plotas 31,95 kv. metro, dalis bendrojo naudojimo patalpų su indeksais 1-1, 17, 18, 34 36, plotas 4,24 kv. metro).

                     2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių Justiną Sartauską pasirašyti patalpų Aušros al. 64 panaudos sutartį.

 

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Vaclovas Volkovas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią