Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-268 2015-10-08
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TRANSPORTO ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ MIESTE <br> <br> SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO IR PRIPAŽINIMO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO SUDEDAMĄJA DALIMI

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TRANSPORTO ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ MIESTE

SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO IR PRIPAŽINIMO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO SUDEDAMĄJA DALIMI

 

2015 m. spalio 8 d. Nr. T-268

Šiauliai

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, 22 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2015 m. spalio 1 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TP1-1087-(19.4), Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

       1. Patvirtinti Transporto organizavimo Šiaulių mieste specialųjį planą (toliau – Specialusis planas), kurio planavimo organizatorius yra Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius (brėžinys ir aiškinamasis raštas pridedami).

            2. Pripažinti Specialųjį planą Savivaldybės bendrojo plano sudedamąja dalimi.

            3. Nustatyti, kad:

            3.1. Specialiojo plano sprendiniai, neatitinkantys Šiaulių miesto bendrojo plano, patvirtinto 2009 m. sausio 29 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto bendrojo plano patvirtinimo“, sprendinių, įsigalioja pakeitus ar pakoregavus Šiaulių miesto bendrąjį planą atitinkamai pagal Specialiojo plano sprendinius;

            3.2. sklypų ribos ir plotai gali būti tikslinami atlikus žemės sklypų kadastro duomenų nustatymo ekspertizę.

            4. Pavesti šio sprendimo vykdymą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriui.

            5. Įpareigoti Informatikos skyrių šio sprendimo priedus (brėžinį, aiškinamąjį raštą ir kt.) nuolat skelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje.

            6. Nustatyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų tesenos įstatymo nustatyta tvarka.

     

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-268p2 - T-268 SPRENDIMO (2 PRIEDAS)
T-268p1 - TRANSPORTO ORGANIZAVIMO ŠIAULIŲ MIESTE SPECIALUSIS PLANAS (1 PRIEDAS)
Į pradžią