Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-160 2016-03-31
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO IŠORINĖS VAIZDINĖS REKLAMOS SPECIALIOJO PLANO TECHNINĖS KLAIDOS IŠTAISYMO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO IŠORINĖS VAIZDINĖS REKLAMOS SPECIALIOJO PLANO TECHNINĖS KLAIDOS IŠTAISYMO

 

2016 m. kovo 31 d. Nr. T-160

Šiauliai

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 8 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 721 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo“, 32 punktu ir atsižvelgdama į Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano rengėjo raštą, registruotą 2016-03-08 Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje, registracijos Nr. G-1428, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

       1. Patvirtinti Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano rengėjo dėl techninės klaidos koreguotą Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-75 „Dėl Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano patvirtinimo“ (toliau – Specialusis planas):

            1.1. grafinę dalį, kurioje numatyti 81 išorinės vaizdinės reklamos įrenginio demontavimą, nenumatytą Specialiojo plano aiškinamajame rašte (pridedama Specialiojo plano sprendinių 2 lapas);

            1.2. aiškinamojo rašto 4, 5 ir 6 priedus, kuriuose numatyti išorinės vaizdinės reklamos įrenginių numeracijos tęstinumą (pridedama).

            2. Nustatyti, kad:

            2.1. planavimo organizatorius šį sprendimą turi pateikti registruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre per 10 darbo dienų;

            2.2. šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

Dokumento priedai:
T-160 - ŠIAULIŲ MIESTO IŠORINĖS VAIZDINĖS REKLAMOS SPECIALUSIS PLANAS. III STUDIJA. SPRENDINIAI (2 PRIEDAS)
Į pradžią