Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-264 2016-05-26
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS <br> <br> <br> <br> 2016–2018 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

http://intranet.siauliai.lt/files/download/Dokument%C5%B3_formos51/herbai/herbas-didelis-jb.jpg

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS

2016–2018 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2016 m. gegužės 26 d. Nr. T-264

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsniu, 16 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2016–2018 metų programą (pridedama).

2. Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių su šio sprendimo 1 punktu patvirtinta programa supažindinti visus Šiaulių miesto savivaldybės administracijos darbuotojus, savivaldybės įmonių, viešųjų ir biudžetinių įstaigų vadovus.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-264 - ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2016–2018 METŲ PROGRAMA (1 PRIEDAS)
T-264 - ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2016–2018 METŲ PROGRAMOS (2 PRIEDAS) PRIEMONIŲ PLANAS
Į pradžią