Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-917 2016-07-22
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO ŽEMĖS SKLYPO PROČIŪNŲ G. (KADASTRINIS NR. 2901/0016:155) ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS SĄNAUDŲ IR NAUDOS ANALIZEI

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRITARIMO ŽEMĖS SKLYPO PROČIŪNŲ G. (KADASTRINIS NR. 2901/0016:155) ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS SĄNAUDŲ IR NAUDOS ANALIZEI

 

2016 m. liepos  22    d. Nr. A- 917

Šiauliai

 

Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi, Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 924 ,,Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklių ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ 2 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimu Nr. T-268 „Dėl Transporto organizavimo Šiaulių mieste specialiojo plano patvirtinimo ir pripažinimo Savivaldybės bendrojo plano sudedamąja dalimi“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-321,,Dėl Industrinio parko (teritorijos šalia Dubijos, Radviliškio ir P. Motiekaičio gatvių) Šiauliuose detaliojo plano patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T -105 ,,Dėl industrinio parko (teritorijos šalia Dubijos, Radviliškio, P. Motiekaičio gatvių) Šiauliuose detaliojo plano koregavimo patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimą Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto bendrojo plano patvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 18 d. sprendimą Nr. T-124 ,,Dėl Kelio nuo industrinio parko teritorijos iki A9 Panevėžio – Šiaulių (Kairių aplinkkelio) specialiojo plano patvirtinimo“, įgyvendindamas 2016 m. birželio 2 d. Nekilnojamojo turto objektų (žemės sklypų (jų dalių) su statiniais arba be jų), paėmimo visuomenės poreikiams projektų dokumentacijos parengimo ir įgyvendinimo procedūrų (darbų) atlikimo paslaugos sutartį Nr. SŽ-753:

1. P r i t a r i u žemės sklypo Pročiūnų g. (kadastrinis Nr. 2901/0016:155) žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analizei (pridedama);

2. Į p a r e i g o j u:

2.1. Architektūros ir urbanistikos skyrių teikti šio įsakymo 1 punkte nurodytą žemės sklypo Pročiūnų g. (kadastrinis Nr. 2901/0016:155) žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analizę tvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybai artimiausiame posėdyje;

2.2. Informatikos skyrių šį įsakymą nuolat skelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorius                                                                                        Eduardas Bivainis

______________

 

Text Box:

Į pradžią