Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-325 2016-08-25
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL 2015–2024 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO

http://intranet.siauliai.lt/files/download/Dokument%C5%B3_formos51/herbai/herbas-didelis-jb.jpg

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL 20152024 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO

 

2016 m. rugpjūčio 25 d. Nr. T-325

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 103 straipsnio 1 dalimi,  16 straipsnio 2 dalies  40 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti 20152024 metų Šiaulių miesto strateginį plėtros planą ir Šiaulių miesto strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašą (pridedama).

2. Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių vykdyti 2015–2024 metų Šiaulių miesto strateginį plėtros planą.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2016 m. spalio 1 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-325p - 2015 – 2024 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO (PRIEDAS) STRATEGINIS PLĖTROS PLANAS
Į pradžią