Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-348 2016-08-25
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTE IR ŠIAULIŲ RAJONE ESANČIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ (JŲ DALIŲ), REIKALINGŲ KELIO A9 PANEVĖŽYS–ŠIAULIAI JUNGČIAI SU PRAMONINIO PARKO TERITORIJA ŠIAULIŲ MIESTE, ĮRENGTI, PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS

 

http://intranet.siauliai.lt/files/download/Dokument%C5%B3_formos51/herbai/herbas-didelis-jb.jpg

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTE IR ŠIAULIŲ RAJONE ESANČIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ (JŲ DALIŲ), REIKALINGŲ KELIO A9 PANEVĖŽYS–ŠIAULIAI JUNGČIAI SU PRAMONINIO PARKO TERITORIJA ŠIAULIŲ MIESTE, ĮRENGTI, PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS

 

2016 m. rugpjūčio 25 d. Nr. T-348

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 45 straipsnio 1 dalimi, 46 straipsnio 1 dalimi, Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr. 924 „Dėl Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklių ir Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimą Nr. T-268 „Dėl Transporto organizavimo Šiaulių mieste specialiojo plano patvirtinimo ir pripažinimo Savivaldybės bendrojo plano sudedamąja dalimi“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. sprendimą Nr. T-321 „Dėl Industrinio parko (teritorijos šalia Dubijos, Radviliškio ir P. Motiekaičio gatvių) Šiauliuose detaliojo plano patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 28 d. sprendimą Nr. T-105 „Dėl Industrinio parko (teritorijos šalia Dubijos, Radviliškio, P. Motiekaičio gatvių) Šiauliuose detaliojo plano koregavimo patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimą Nr. T-1 „Dėl Šiaulių miesto bendrojo plano patvirtinimo“, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 18 d. sprendimą Nr. T-124 „Dėl Kelio nuo Industrinio parko teritorijos iki A9 Panevėžio–Šiaulių (Kairių aplinkkelio) specialiojo plano patvirtinimo“, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimą Nr. T-186 „Dėl sutikimo organizuoti žemės paėmimą visuomenės poreikiams“, atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių rajono savivaldybės 2014 m. rugsėjo 29 d. ketinimų protokolą „Dėl Lietuvos magistralinio kelio A9 Panevėžys–Šiauliai jungties su Šiaulių pramoninio parko teritorija“, Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių rajono savivaldybės 2015 m. gruodžio 30 d. bendradarbiavimo sutartį Nr. SŽ-1509, 2016 m. birželio 2 d. Nekilnojamojo turto objektų (žemės sklypų (jų dalių) su statiniais arba be jų) paėmimo visuomenės poreikiams projektų dokumentacijos parengimo ir įgyvendinimo procedūrų (darbų) atlikimo paslaugos sutartį Nr. SŽ-753, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. liepos 22 d. įsakymą Nr. A-917 „Dėl pritarimo žemės sklypo Pročiūnų g. (kadastrinis Nr. 2901/0016:155) žemės paėmimo visuomenės poreikiams sąnaudų ir naudos analizei“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Inicijuoti Šiaulių mieste ir Šiaulių rajone esančių žemės sklypų (jų dalių): žemės sklypo Pročiūnų g., Šiauliuose (kadastro Nr. 2901/0016:155), žemės sklypo Aleksandrijos k., Šiaulių r. sav. (kadastro Nr. 9120/0006:200) ir žemės sklypų Bertužių k., Šiaulių r. sav. (kadastrų Nr. 9124/0006:9, Nr. 9124/0006:7, Nr. 9124/0006:292), reikalingų kelio A9 PanevėžysŠiauliai jungčiai su Šiaulių pramoninio parko teritorija Šiaulių mieste, įrengti, paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą.

2. Patvirtinti UAB „Kelprojektas“ parengtą Konkretaus visuomenės poreikio objektyvaus egzistavimo ir konkretaus žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams būtinumo pagrindimą ir sąnaudų ir naudos analizę (aiškinamasis raštas pridedamas).

3. Prašyti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovą paimti visuomenės poreikiams žemės sklypus (jų dalis), nurodytus šio sprendimo 1 punkte.

4. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių:

4.1. pateikti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyriui prašymą paimti visuomenės poreikiams žemės sklypus (jų dalis), nurodytus šio sprendimo 1 punkte, ir dokumentus, kuriuos privaloma pateikti su prašymu, teisės aktų nustatyta tvarka;

4.2. atlikti viešinimo ir informavimo procedūras teisės aktų nustatyta tvarka;

4.3. pasirašyti sutartis su žemės savininkais dėl nuostolių atlyginimo už visuomenės poreikiams paimamą žemę;

4.4. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovui priėmus sprendimą pradėti žemės sklypų (jų dalių), nurodytų šio sprendimo 1 punkte, paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, organizuoti žemės sklypų, numatytų sprendimo 1 punkte, paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, organizuoti jų projektų rengimą bei įgyvendinimą Šiaulių mieste ir Šiaulių rajone.

5. Nustatyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-348p - ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTO PASLAUGŲ ATLIKIMAS (PRIEDAS)
Į pradžią