Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS, Nr. A-1201 2016-09-15
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL TEISĖS ĮRENGTI IR EKSPLOATUOTI REKLAMINĮ INŽINERINĮ ĮRENGINĮ REKLAMOS VIETOJE SUTEIKIMO KONKURSO REZULTATŲ

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISĖS ĮRENGTI IR EKSPLOATUOTI REKLAMINĮ INŽINERINĮ ĮRENGINĮ REKLAMOS VIETOJE SUTEIKIMO KONKURSO REZULTATŲ

 

2016 m. rugsėjo 15 d. Nr. A-1201

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, įgyvendindamas Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo programos, patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-304 „Dėl Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo programos patvirtinimo“, 15.4 papunktį, Teisės įrengti ir eksploatuoti reklaminį inžinerinį įrenginį reklamos vietoje suteikimo konkurso organizavimo sąlygų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A-54 „Dėl Teisės įrengti ir eksploatuoti reklaminį inžinerinį įrenginį reklamos vietoje suteikimo konkursų organizavimo sąlygų patvirtinimo“, 20 punktą ir  atsižvelgdamas į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2016 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. A-25 „Dėl Teisės naudotis reklamine vieta suteikimo komisijos sudarymo“ sudarytos Teisės naudotis reklamine vieta suteikimo komisijos 2016 m. rugsėjo 13 d. protokolą Nr. VM-30:

1. T v i r t i n u Teisės įrengti ir eksploatuoti reklaminį inžinerinį įrenginį reklamos vietoje suteikimo konkurso, įvykusio 2016 m. rugsėjo 12 d.,  rezultatus (laimėtoją): teisės naudotis reklamos vieta, Išorinės vaizdinės reklamos specialiajame plane pažymėta Nr. 15 (Architektų gatvėje Žemaitės gatvės tęsinys), laimėtoja – UAB „Pramuštgalvis“.

                2. Į p a r e i g o j u  Informatikos skyrių šį įsakymą paskelbti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje.

                3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Eduardas Bivainis

______________

 

Į pradžią