Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 449 2001-12-11
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS

 

 

 

 
                                                                                                                                   

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS

 

2001 m. gruodžio 11 d. Nr. 449

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Šiaulių miesto tarybos 2001 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. 286 "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sutarčių pasirašymo tvarkos patvirtinimo”, Šiaulių miesto tarybos 1999 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. 357,,Dėl savivaldybės nuosavybėn perduotų pastatų ir patalpų nuomos taisyklių" ir atsižvelgdama į Negyvenamųjų patalpų skirstymo komisijos 2001 m. gruodžio 3 d. posėdžio protokolą Nr.36, Šiaulių miesto savivaldybės valdyba   n u s p r e n d ž i a:

 

            1.Pratęsti ŽŪB,,Ginkūnų paukštynas” nuomojamų 56,54 kv.m ploto negyvenamųjų patalpų (pagal inv.bylą patalpos Nr.2-1,2,3,4,5,6) Tilžės g. 128a, Šiauliuose, nuomos sutartį nuo 2001 m. gruodžio 2d. iki 2002 m. kovo 31 d. Vieno kv.m nuomos kaina per mėnesį - 2,06 Lt(be PVM).

            2.Pratęsti UAB,,Inva” nuomojamų 51,49 kv.m ploto negyvenamųjų patalpų (pagal inv.bylą patalpos Nr.1-1,2,3,4,5,6,7) Tilžės g.128a, Šiauliuose, nuomos sutartį   nuo 2001 m. gruodžio 2d. iki 2002 m. kovo 31 d. Vieno kv.m nuomos kaina per mėnesį - 1,00 Lt(be PVM).

 

 

 

 

 

 

 

Mero pavaduotojas                                                                                                Vladas Damulevičius

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią