Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 450 2001-12-11
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO, NUOMOJAMO AUKCIONO BŪDU , VALSTYBINIO ŽEMĖS KADASTRO DUOMENŲ IR DUOMENŲ, REIKALINGŲ NUSTATANT PRADINĘ ŽEMĖS SKLYPO KAINĄ,PATVIRTINIMO

 

 
                                                                                                                                   

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO, NUOMOJAMO AUKCIONO BŪDU , VALSTYBINIO ŽEMĖS KADASTRO DUOMENŲ IR DUOMENŲ, REIKALINGŲ NUSTATANT PRADINĘ ŽEMĖS SKLYPO KAINĄ,PATVIRTINIMO

 

                                                     2001 m. gruodžio  11 d. Nr. 450

                                                                            Šiauliai

 

 

      Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio mėn. 2 d. nutarimu Nr. 692 patvirtintos Naujų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) tvarkos (Žin.,1999,Nr.50-1608,Nr.90-2651,2001,Nr.17-526) 7 punktu ir Šiaulių miesto valdybos 2000 m. gruodžio 5 d.  sprendimo Nr. 649 ,,Dėl išlaidų, skirtų infrastruktūrai plėtoti  ar renovuoti, mokėtinų už išnuomojamus ar parduodamus naujus sklypus  bei didinamus esamus sklypus, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo “ 2 punktu , Šiaulių miesto savivaldybės valdyba                    n u s p r e n d ž i a:

 

      1. Patvirtinti išlaidas, reikalingas žemės nuomos aukcionui siūlomo valstybinės žemės sklypo detaliajam ir žemės sklypo ribų planams parengti, aukcionui organizuoti, lėšas, skirtas infrastruktūros objektams statyti ar renovuoti, bei žemės sklypo vertės priedą dėl inžinerinių įrenginių (1  priedas).

      2. Patvirtinti žemės nuomos aukcionui siūlomo valstybinės žemės sklypo architektūrinius-urbanistinius apribojimus, nurodytus žemės sklypo plane (2 priedas).

       3. Siūlyti Šiaulių apskrities viršininkui patvirtinti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir servitutus, nurodytus žemės sklypų plane (2 priedas).

       4. Iš dalies pakeisti Šiaulių miesto valdybos 2000 m. sausio 31 d. sprendimą Nr .40 ,,Dėl valstybinės žemės sklypų, nuomojamų aukciono būdu , valstybinio žemės kadastro rodiklių nustatymo”, ir šio sprendimo 1 ir 2 priedų antrąsias  eilutes laikyti negaliojančiomis.

                   

 

 

 

 

Mero pavaduotojas                                                                                                Vladas Damulevičius

 

 

______________

 

 

 

 

Į pradžią