Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 450 2001-12-11
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

 
 

 


       

 
                                                                                                                                                                             Šiaulių  miesto savivaldybės valdybos

                                                                                                                                                                             2001 m. gruodžio 11 d. sprendimo Nr. 450

                                                                                                                                                                             2  priedas

 

Aukciono tvarka  nuomojamo valstybinės žemės sklypo Šiaulių mieste valstybinio žemės kadastro duomenų

S Ą R A Š A S

 
 

 

 

 

 

 

 


Žemės naudotojas

 

 

Žemės

sklypo adresas

 

 

Sklypo

plotas

 

 

 

ha

 

 

Žemės sklypo  vertė

(su vertės priedu  dėl inž.statinių)

        Lt

 

 

Nuomos mokestis metams

(6  proc.že-mės vertės)

      Lt

 

 

Nuomos

terminas

 

 

Pagrindinė tikslinė

žemės naudojimo paskirtis ir pobūdis

Žemės sklypui nustatomos (i)

 

 

Pastabos

Specialiosios žemės ir  miško naudojimo sąlygos, patvirtintos LRV 1992 05 12 nutarimu Nr.343 ir šio nutarimo dalinių pakeitimų skyriais - apsaugos zonos plotas m2

Servitutai,

plotas ha,

adresas,

apribojimai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Šiaulių apskrities viršininko administracija

Vilniaus  g. 47

0,4200

 

245821

 

 

14749

 

 

25

metai

 

Kita paskirtis- ko-mercinės paskirties ir smulkaus verslo objektams statyti ir eksploatuoti, išsky-rus gamybinę veiklą

I(0010)-80,

V(0100)-4200,

VI(0267)-84,

XX(4203)-4200, 

XXIX(7292)-4200,

XLVIII(0600)-1460,

XKIX(0400)-260,

XKIX(0500)-1780,

XXVII(9270)-60.

30 - 0,4200;

A1, A5, A6, A8

 

 

 

 

PASTABA: specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

 

I

V

- ryšių  linijų apsaugos zonos  (0010); 

- aerodromų ir  karo aviacijos bazių  apsaugos zona (0100);

VI sk.19 p.

- požeminės elektros kabelio linijos apsaugos zona (0267);

 

XX sk. 95p.

- vandenviečių sanitarinės apsaugos zonos III-ji juosta (4203);

 

XXIX SK. 127 P.

- vandens telkinių apsaugos zona (7292).

 

XXVII

XLVIII

- saugotini medžių ir krūmų želdiniai, augantys ne miško žemėje (9270).

- šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zona (0600);

 

XLIX

- vandentiekio tinklų ir įrenginių apsaugos zona  (0400);

 

XLIX

- lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų apsaugos zona (0500);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sklypo naudojimo servitutai:

 

 

30

- privaloma leisti tiesti ir aptarnauti požemines ir antžemines ryšių, vandentiekio, kanalizacijos ir kitas komunikacijas, kasti, aptarnauti ir  remontuoti  melioracijos griovius, drenažo ar drėkinimo sistemas ir kitus inžinerinius įrenginius;

 

 

                apribojimai:

A1

- statoma pagal statybos normas ir taisykles, žemės kasimo darbams būtina turėti nustatyta tvarka suderintus projekto dokumentus ir leidimą darbus vykdyti;

A5

- netrukdyti pagal patvirtintus projekto dokumentus įrengti miesto bendrąsias inžinerines komunikacijas;

A6

- pastato statyba ar rekonstrukcija galima gavus miesto savivaldybės sutikimą;

A8

- prižiūrimų ir valomų teritorijų ribas nustato Šiaulių  miesto savivaldybė.

 

 

 

 

 

 

 

                       

Į pradžią