Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-321 2005-09-29
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL INDUSTRINIO PARKO (TERITORIJOS ŠALIA DUBIJOS, RADVILIŠKIO IR <br> <br> P. MOTIEKAIČIO GATVIŲ) ŠIAULIUOSE <br> <br> DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL  INDUSTRINIO PARKO (TERITORIJOS ŠALIA DUBIJOS, RADVILIŠKIO IR

P. MOTIEKAIČIO GATVIŲ) ŠIAULIUOSE

DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

 

2005 m. rugsėjo 29 d. Nr. T –321  

Šiauliai

 

 

 

   Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin. 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) 17 straipsnio 30 punktu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) 26 straipsniu,  Šiaulių miesto  savivaldybės  taryba                        n u s p r e n d ž i a  patvirtinti bendrąja tvarka parengtą Industrinio parko (teritorijos šalia Dubijos, Radviliškio ir P. Motiekaičio gatvių) Šiauliuose detalųjį planą žemės sklypams formuoti, teritorijos tvarkymo režimams nustatyti.

Planavimo organizatorius – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Vytautas Juškus

______________

 

 

 

 

 

Į pradžią