Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-248 2007-06-28
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL KATEGORIJŲ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRUI IR ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRUI ,,LAIPTŲ GALERIJA"

                                                                                                                                  

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

                                                                 SPRENDIMAS

DĖL  KATEGORIJŲ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRUI IR ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRUI ,,LAIPTŲ GALERIJA

 

2007 m. birželio 28 d.  Nr. T-248

 Šiauliai

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) 17 straipsnio 49 punktu, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymo (Žin., 2004, Nr. 120-4435) 14 straipsnio 7 punktu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. ĮV-442 ,,Dėl kategorijų suteikimo kultūros centrams kriterijų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 8-2541), įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 22 d. sprendimą Nr. T-98 ,,Dėl Kategorijų suteikimo Šiaulių miesto savivaldybės biudžetiniams kultūros centrams tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Šiaulių miesto kultūros centrų akreditavimo komisijos  2007  m.  birželio  6 d.  protokolą   Nr.  VT-16,  Šiaulių  miesto  savivaldybės  taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.      Neteko galios.

2009 m. rugpjūčio 20 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-262 redakcija

 

2.      Neteko galios.

2010 m. rugsėjo 30 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-271 redakcija

 

            3. Laikyti negaliojančiu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. T-669 ,,Dėl Kultūros centro ir Mokytojų namų kategorijų.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Genadijus Mikšys

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią