Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-284 2007-08-23
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRAŠYMO PERDUOTI VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRAŠYMO PERDUOTI VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI

 

2007 m. rugpjūčio 23 d. Nr. T-284

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) 7 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) 6 straipsnio 10 ir 11 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 1418 patvirtintomis Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti , naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybės taisyklėmis (Žin., 2002, Nr. 90-3852; 2006, 114-4344) ir įgyvendinama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimą Nr. T-313 ,,Dėl Šiaulių miesto 2007 – 2016 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. sprendimą Nr. T-321 ,,Dėl Industrinio parko (teritorijos šalia Dubijos, Radviliškio ir P. Motiekaičio gatvių) Šiauliuose detaliojo plano patvirtinimo, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Prašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės perduoti valdyti patikėjimo teise Šiaulių miesto savivaldybei 52,7 ha ploto valstybinės žemės sklypus (teritorija šalia Dubijos, Radviliškio ir P. Motiekaičio gatvių) Industriniam parkui įrengti:

1.1.  Pročiūnų g. 3A esantį 0,0651 ha ploto žemės sklypą (unikalus numeris 4400-0837-9013,

naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorija, naudojimo pobūdis – administracinių pastatų statybos);

1.2.  Pročiūnų g. 7 esantį 1,9063 ha ploto žemės sklypą (unikalus numeris 4400-0837-9192,

naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, naudojimo pobūdis – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos);

1.3.  Pročiūnų g. 5 esantį 0,9091 ha ploto žemės sklypą (unikalus numeris 4400-0837-9068,

naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, naudojimo pobūdis – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos);

1.4.  Pročiūnų g. 16A esantį 0,0259 ha ploto žemės sklypą (unikalus numeris 4400-0838-0023,

naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, naudojimo pobūdis – inžinerinės infrastruktūros teritorijos);

1.5.  Pročiūnų g. 1A esantį 1,0551 ha ploto žemės sklypą (unikalus numeris 4400-0837-8427,

naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, naudojimo pobūdis – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos);

1.6.  Pročiūnų g. 14 esantį 6,7446 ha ploto žemės sklypą (unikalus numeris 4400-0837-9402,

naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, naudojimo pobūdis – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos);

1.7.  Pročiūnų g. 16 esantį 6,4708 ha ploto žemės sklypą (unikalus numeris 4400-0837-9590,

naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, naudojimo pobūdis – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos);

1.8.  P. Motiekaičio g. 12A esantį 0,5227 ha ploto žemės sklypą (unikalus numeris 4400-0837-

8252, naudojimo būdas – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, naudojimo pobūdis – komercinės paskirties objektų teritorijos);

1.9.  P. Motiekaičio g. 8 esantį 0,4924 ha ploto žemės sklypą (unikalus numeris 4400-0837-

7595, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, naudojimo pobūdis – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos);

1.10. P. Motiekaičio g. 9 esantį 1,7636 ha ploto žemės sklypą (unikalus numeris 4400-0837

2

7840, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, naudojimo pobūdis – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos);

1.11. P. Motiekaičio g. 3 esantį 1,0576 ha ploto žemės sklypą (unikalus numeris 4400-0837-

7273, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, naudojimo pobūdis – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos);

1.12. P. Motiekaičio g. 7 esantį 0,9339 ha ploto žemės sklypą (unikalus numeris 4400-0837-

7295, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos, naudojimo pobūdis – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos);

1.13.  P. Motiekaičio g. 2 esantį 0,6706 ha ploto žemės sklypą (unikalus numeris 4400-0837-

7262, naudojimo būdas – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, naudojimo pobūdis – komercinės paskirties objektų teritorijos);

1.14.  Radviliškio g. 49 esantį 0,4590 ha ploto žemės sklypą (unikalus numeris 4400-0838-0289,

naudojimo būdas – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, naudojimo pobūdis – komercinės paskirties objektų teritorijos);

1.15. Radviliškio g. 47A esantį 0,4623 ha ploto žemės sklypą (unikalus numeris 4400-0838-

0167, naudojimo būdas – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, naudojimo pobūdis – komercinės paskirties objektų teritorijos);

1.16. Šiaulių mieste esantį, gatvėms ir inžinerinės infrastruktūros koridoriams Industrinio parko

teritorijoje tiesti skirtą iki 11, 1931 ha ploto sklypą (naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams, naudojimo pobūdis – inžinerinės infrastruktūros teritorijos).

2. Pavesti Šiaulių miesto savivaldybės administracijai parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą ir kitus dokumentus dėl valstybinės žemės sklypų perėmimo valdyti patikėjimo teise.

            3.  Įgalioti   Savivaldybės    merą    Genadijų    Mikšį  suderinti  parengtą  Lietuvos Respublikos Vyriausybės projektą.

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Genadijus Mikšys

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią