Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-406 2007-11-22
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ŠIAULIŲ MIESTO ŽVYRUOTŲ GATVIŲ ĮRENGIMO INDIVIDUALIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALUOSE, KAI 50 PROCENTŲ DARBŲ VERTĖS SUMOKA GYVENTOJAI, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO ŽVYRUOTŲ GATVIŲ ĮRENGIMO INDIVIDUALIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALUOSE, KAI 50 PROCENTŲ DARBŲ VERTĖS SUMOKA GYVENTOJAI, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2007 m. lapkričio 22 d. Nr. T-406       

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) 7 straipsnio 21 punktu, 17 straipsnio 17 ir 49 punktais ir Lietuvos Respublikos kelių įstatymo (Žin., 1995, Nr. 44-1076; 2002, Nr. 101-4492) 5 straipsnio 6 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  nusprendžia patvirtinti Šiaulių miesto žvyruotų gatvių įrengimo individualių gyvenamųjų namų kvartaluose, kai 50 procentų darbų vertės sumoka gyventojai, tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Genadijus Mikšys

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-406 - PRAŠYMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO ŽVYRUOTOS GATVĖS ĮRENGIMO DARBŲ (1 PRIEDAS)
T-406 - ŠIAULIŲ MIESTO ŽVYRUOTŲ GATVIŲ ĮRENGIMO INDIVIDUALIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALUOSE, KAI 50 PROCENTŲ DARBŲ VERTĖS SUMOKA GYVENTOJAI, TVARKOS APRAŠAS (2 PRIEDAS)
Į pradžią