Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. T-406 2007-11-22
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

                                                                                              Šiaulių miesto žvyruotų gatvių įrengimo

                                                                                              individualių gyvenamųjų namų

                                                                                              kvartaluose, kai 50 procentų darbų vertės                                                                                           sumoka gyventojai, tvarkos aprašo

                                                                                              priedas

 

ŠIAULIŲ MIESTO............................................................... GYVENTOJAI

(gatvės pavadinimas)

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos

Direktoriui

PRAŠYMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO ŽVYRUOTOS GATVĖS ĮRENGIMO DARBŲ

200...........................

Šiauliai

 

            Prašome atlikti Šiaulių miesto žvyruotos gatvės įrengimo darbus

......................................………………...........………....................................................

(gatvės pavadinimas)

            Įsipareigojame sumokėti penkiasdešimt procentų žvyruotos gatvės įrengimo darbų vertės.

Gatvės gyventojų įgaliotas fizinis ar juridinis asmuo:

..................................................................................

(vardas, pavardė / įmonės pavadinimas)

...................................................................

(asmens kodas / įmonės kodas)

..........................................................................................................................................................

(adresas, telefonas )

..............................................

(parašas)

            Gyventojai (žemės sklypų savininkai), sutinkantys sumokėti dalį žvyruotos gatvės įrengimo darbų vertės ir įgaliojantys ..................................................................................................., atstovauti

                                                               (įgalioto asmens vardas, pavardė / įmonės pavadinimas)

gatvės gyventojams sprendžiant visus klausimus ir tvarkant bei pasirašant dokumentus dėl žvyruotos gatvės įrengimo:

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Adresas

Telefonas

Parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią