Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-425 2007-11-22
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS SKLYPO INDUSTRINIAME PARKE RIBŲ TVIRTINIMO IR PERDAVIMO NEATLYGINTINAI NAUDOTIS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI

 

 

 

 ŠIAULIŲ  MIESTO  SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

   DĖL INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS  SKLYPO  INDUSTRINIAME PARKE  RIBŲ  TVIRTINIMO IR PERDAVIMO NEATLYGINTINAI NAUDOTIS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI

 

2007 m.  lapkričio 22 d.  Nr. T-425

Šiauliai

 

     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) 17 straipsnio 49 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) 21 straipsnio 2, 3 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1119 patvirtintomis Valstybinės žemės perdavimo neatlygintinai naudotis taisyklėmis (Žin., 2005, Nr. 126-4506), atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. sprendimą Nr. T-321 „Dėl Industrinio parko (teritorijos šalia Dubijos, Radviliškio ir P. Motiekaičio gatvių) Šiauliuose detaliojo plano patvirtinimo“ bei įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimą Nr. T-313 „Dėl Šiaulių miesto 2007 – 2016 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“,  Šiaulių  miesto  savivaldybės  taryba  n u s p r e n d ž i a:  

       1. Patvirtinti  sklypo, numatomo perduoti neatlygintinai naudotis Šiaulių miesto savivaldybės tarybai, ribas pagal žemės sklypo Industrinio parko teritorijoje planą (naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, naudojimo pobūdis – visų rūšių transporto ir pėsčiųjų judėjimo, inžinerinių statinių bei inžinerinių tinklų statinių statybai, plotas – 111931 m²).

    2. Įpareigoti  Savivaldybės merą kreiptis į Šiaulių apskrities viršininką dėl inžinerinės infrastruktūros sklypo įregistravimo bei perdavimo neatlygintinai naudotis Šiaulių miesto savivaldybei.

                                                                                                                                                   

 

     

 

 

 Savivaldybės meras                                                                                                    Genadijus Mikšys

______________

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Į pradžią